Historie soutěže FACE

Historie soutěže FACE sahá až do r. 1987. První soutěžní družstvo tehdy ještě Československého červeného kříže se jí poprvé zúčastnilo v roce 1990 a od té doby se účastní každoročně. Největšího úspěchu se českému týmu podařilo dosáhnout v roce 1994, kdy se v anglickém Canterburry umístil na čtvrtém místě.

Akce v průběhu času i dvakrát změnila název. Od roku 1987 se soutěž konala pod názvem EFAC (European Competition in Europe). Stejná zkratka se ale používá pro Evropský certifikát poskytování první pomoci. ČČK má např. takto certifikován kurz Základní normy zdravotnických znalostí, který je pořádán ve všech okresech v ČR.

Z tohoto důvodu byl následně název změněn na First Aid Competition in Europe (FACE). Poté se ale značně změnilo poslání celé akce. Přestalo se na ni nahlížet jako na pouhé vyvrcholení soutěží v první pomoci, ale spíše jako na příležitost k výměně zkušeností a hlavně propagaci znalostí poskytování první pomoci pro nejširší veřejnost. Proto slůvko "competition" bylo nahrazeno slovem "convention".

Původní logo soutěže FACE
Dřívější logo soutěže