Evropská soutěž v poskytování první pomoci - FACE 2004

Akce: Evropská soutěž v poskytování první pomoci FACE 2004
Místo konání: Bad Hofgastein, Rakousko
Datum konání: 10. - 13. 6. 2004
Účastníci: Altrichterová Anna - vedoucí výpravy
Členové týmu: Chromíková Dana, Mairychová Kateřina, Myčica Dušan, Pop Tomáš, Žabková Kateřina, Žák Ondřej

Evropské soutěže v poskytování první pomoci FACE 2004, pořádané Rakouským červeným křížem, se zúčastnilo celkem 26 družstev první pomoci z celé Evropy. Český červený kříž zastupovalo družstvo z OS ČČK Chrudim, loňský vítěz národního kola zdravotnických družstev Humanitárních jednotek ČČK.

Soutěžilo se celkem na 12 stanovištích, simulované zásahy byly zaměřeny především na záchranu tonoucího, zajištění autonehody spojené s hrozbou úrazu elektrickým proudem a první pomoc při úrazech v domácnostech a při společenských akcích.

Chrudimskému družstvu se v obrovské konkurenci podařilo obsadit 11. místo, bodové rozdíly mezi jednotlivými umístěními byly minimální.

Vítězem evropské soutěže v poskytování první pomoci FACE 2004 se stalo družstvo Arménie, stříbrná skončila Belgie a na třetí příčce se umístilo družstvo ze Spolkové republiky Německo. Soutěž měla velmi vysokou úroveň, byla výborně organizačně zajištěna.