Evropská soutěž v poskytování první pomoci - FACE 2009

Dvaadvacátý ročník Evropské soutěže v první pomoci FACE organizoval Německý červený kříž a proběhl dne 4. července 2009 v německém Oldenburgu.

Český červený kříž reprezentovalo družstvo OS ČČK Klatovy, které postoupilo z Republikové soutěže Humanitárních jednotek v r. 2008 pořádané oblastním spolkem Chrudim.

Vedoucím výpravy byl Jiří Böhm, dedelegovaným rozhodčím Pavel Štajer a družstvo soutěžilo ve složení: Tomáš Křesťan (velitel), Martin Beneš, Radek Bureš, Daniela Červená, Jakub Šlajs a Jana Šperlíková.

Dopravu vlastním mikrobusem zajistil Úřad ČČK. Cesta trvala přibližně devět hodin. Příjezd do Oldenburgu byl cca kolem 17.00 hodiny a po registraci se družstvo i doprovod šli ubytovat. Poté následovala barbecue a seznámení s ostatními družstvy.

Prvý den pobytu (3.7) byla družstva pozvána na seznámení s městem, spojené s následnou prohlídkou muzeí a návštěvou „Vodního světa“. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhl na náměstí sv. Marka přímo v centru města, kde všechny zúčastněné přivítal prezident Německého Červeného křížea starosta města s dalšími významnými hosty.

Vlastní soutěž proběhla 4.7. po celém městě Oldenburgu. Soutěž byla poněkud odlišná od minulých ročníků způsobem hodnocení jednotlivých úkonů první pomoci (vynikající - dobré - uspokojivé - průměrné - neprovedeno nebo nebezpečné). V průběhu soutěže družstvo absolvovalo rovněž další nesoutěžní zábavná a odpočinková stanoviště.

Naši soutěžící získávali hodnocení „dobré“ až „průměrné“, ve dvou případech ( srdeční zástava a zraněný policista) bohužel ztratili plný počet bodů. Na několika stanovištích jim byla neoprávněně vytýkána absence měření pulsu.

 

Soutěž trvala od rána od osmi hodin do šesti hodin večer, byla průměrně fyzicky náročná a všichni členové týmu bez problémů soutěž absolvovali. V hlavní soutěži překvapivě opět zvítězilo Srbsko. V silné konkurenci 26 špičkových evropských družstev se družstvo ČČK umístilo na 24. místě, v hodnocení psychologické pomoci obsadilo 21. místo a v zábavných stanovištích 13. místo. Výsledková listina je uveřejněna na oficiálních stránkách soutěže.

Stejně jako v minulých letech i letos se zdálo, že některé Národní společnosti vysílají na soutěž „gladiátory“ tj. zkušené záchranáře, kteří tvoří družstvo dlouhodobě připravované pouze pro soutěž. Jménem celého družstva i svým bych chtěl poděkovat za to, že jsme se mohli zúčastnit této soutěže a tím získat mnoho cenných zkušeností.

Jiří Böhm