První pomoc hrou. Nový web ČČK bude vzdělávat děti 

Zajímá Vaše děti první pomoc? Pokud ano, navštivte spolu s nimi zcela nově upravený webový portál mladyzdravotnik.cz, který bude vzdělávat zdarma a hravou formou nejen děti, ale bude také pomocníkem pedagogům, kteří pomáhají oblast první pomoci dětem lépe přiblížit v rámci projektu První pomoc dětí a mládeže.  

Historie portálu mladyzdravotnik.cz sahá do roku 2011. Tehdy jsme začali vydávat tištěný magazín Mladý zdravotník, který byl pro mnoho učitelů, žáků a studentů zdrojem informací nejen o ochraně zdraví a první pomoci. Nový webový portál navazuje na tuto tradici a nabízí ještě více užitečných materiálů a interaktivních funkcí pro výuku.

Co tedy na portálu naleznete a co se děti naučí?

Témat je mnoho např. jak poskytnout první pomoc při různých zdravotních problémech,   jaké jsou nejčastější úrazy a jak na ně reagovat, jak zvládnout situace, kdy je nutné rychle jednat, ale také jak použít různé pomůcky pro poskytnutí první pomoci.

Portál však není zaměřen pouze na výuku. Chceme, aby celý zážitek byl pro děti nejen přínosný, ale také co nejzábavnější. Kromě kvízů a her najdou na webu i rozhovory se známými osobnostmi a další užitečné rady a zajímavosti, které se mohou kdykoliv hodit. Jak mohou pedagogové portál využít, uvidíte v instruktážním videu

Bližší informace se dočtete v přiložené tiskové zprávě. 

Těšíme se na všechny návštěvníky nového webu, přejeme příjemné dny a veselé prázdniny plné zážitků. 

Instruktážní video k používání portálu
Tisková zpráva ČČK ze dne 01.06.2023

 


PORTÁL »www.mladyzdravotnik.cz« JE TU!

PORTÁL www.mladyzdravotnik.cz JE TU

Chcete se s námi něco nového dozvědět, mnohému naučit nebo jen tak vyzkoušet své znalosti v oblasti první pomoci...? Pak klikněte na www.mladyzdravotnik.cz – moderní interaktivní vzdělávací portál ČČK, který nabízí v aktuální verzi zajímavé informace nejen z oblasti prevence zdraví a první pomoci, ale také zajímavosti ze světa sportu, umění či kultury.

Naším hlavním cílem bylo vytvořit atraktivní a užitečnou platformu pro sdílení důvěryhodného obsahu z oblasti první pomoci a zdravotní výchovy a nabídnout funkční a praktický nástroj také pro pedagogy, pro které bychom rádi připravili a vložili pracovní listy, a lektory první pomoci.

Portál vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, poděkování patří i společnosti Boomerang Communication, která pro nás portál vytvořila.

Věříme, že vás nový portál spuštěný 1.1.2018 zaujme.

Portál Mladý zdravotník je stejně jako celý náš projekt První pomoc dětí a mládeže zaměřen primárně na děti a mládež ve zdravotnických kurzech a kroužcích a na učitele (školitele), kteří v nich s dětmi pracují. Sekundárně je samozřejmě cílovou skupinou široká veřejnost.

Věříme, že portál pomůže přitáhnout zájem dětí a mládeže k problematice zdraví a péče o něj (kvalitním obsahem a příjemným grafickým pojetím), nabídne funkční a praktický nástroj pro učitele a školitele první pomoci a přispěje ke zvyšování úrovně zdravotní vzdělanosti národa.

Portál přináší trvalé zpřístupnění důležitých a zajímavých informací na jednom místě a byť navazuje na naše tištěné publikace (např. Mladý zdravotník), jistě zasáhne větší počet osob, neboť bude stále dostupný a bude také doplňován a rozšiřován o další informace.