Školení učitelů zdravotníků ZŠ a MŠ

Český červený kříž má dlouhodobě dobrou spolupráci s mateřskými a základními školami v ČR. Šíření znalostí první pomoci mezi žáky mateřských a základních škol je prováděno, mimo jiné, především prostřednictvím učitelek zdravotnic. Oblastní spolky ČČK školí každoročně učitelky zdravotnice, které pak šíří znalosti první pomoci mezi dětmi.

Učitelky zdravotnice jsou školeny podle zájmu buď v Základní normě zdravotnických znalostí nebo ve vyšší normě znalostí první pomoci.

Úkolem učitelek zdravotnic na ZŠ je školení Mladých zdravotníků. Pro děti základních škol jsou vytvořeny dvě normy znalostí první pomoci: Mladý zdravotník I. a Mladý zdravotník II.. První z nich je určena pro žáky I. stupně základních škol, druhá zahrnuje více znalostí a je určena pro žáky II. stupně základních škol. Mladí zdravotníci jsou seznamováni se základy anatomie, zásadami poskytování první pomoci, ošetřováním různých poranění, ... Normy zahrnují i základy zdravotní výchovy.

Pokud pracujete na základní nebo mateřské škole a máte zájem o proškolení, kontaktujte prosím Váš místně příslušný Oblastní spolek ČČK.

Pro kroužky mladých zdravotníků na školách vydává ČČK řadu pomůcek, které jsou k dostání na jeho oblastních spolcích.

Učitelé, kteří absolvují náš kurz zdravotmík zotavovacích akcí mohou působit jako zdravotníci na školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcích.