Publikace ČČK

Český červený kříž v tradičně vydává velké množství různě zaměřených publikací. Plní tak své poslání šířit znalosti např. první pomoci, péče o zdraví či humanitárních principů. Publikace můžeme orientačně rozdělit do několika skupin:

  • publikace týkající se první pomoci
  • publikace vydané pro děti
  • publikace zabývající se bezpříspěvkovým dárcovstvím krve
  • publikace zabývající se hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce a mezinárodním humanitárním právem
  • ostatní, které do výše zmíněných nelze zařadit.

Některé publikace lze zařadit do více skupin, proto informace o nich naleznete ve více skupinách.

Pro zobrazení více informací zvolte v levém menu příslušnou skupinu publikací.

Publikace můžete získat v sídle našich oblastních spolků ČČK, případně na Úřadu ČČK - viz Kontakty.