Publikace o hnutí Červeného kříže a humanitárním právu


Skládanka CK a MHP

Červený kříž a základní principy humanitárního práva

Co je to Mezinárodní červený kříž, jak funguje a z čeho se skládá? Co je to mezinárodní humanitární právo a jaké jsou jeho základní principy? Na elementární úrovni na to odpovídá tato skládanka. Ke stažení zde.


Znaky ČK a ČP

Znaky Červeného kříže a Červeného půlměsíce - jak zabezpečit jejich schopnost chránit a předcházet jejich zneužití

Většina lidí znaky červeného kříže a červeného půlměsíce dobře zná. Každodenně je vídají po celém světě. Často je jim však neznámý účel těchto znaků i pravidla pro jejich použití. Přitom jen jejich správné používání může poskytnout ochranu. Jaký je jejich účel, jak se smí nebo naopak nesmí používat, co je to nápodoba či zneužití - na to vše odpovídá tato skládanka. Ke stažení zde.


Ženevské úmluvy

Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva (stručný přehled)
Doc. Dr. Marek Jukl

Stručné základy mezinárodního humanitárního práva (MHP): přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich tří dodatkových protokolů s vysvětlivkami a komentáři i odkazy na českou legislativu, dále přehled nejdůležitějších obyčejových pravidel MHP a konečně systém právních zásad, na nichž je teorie i aplikace MHP založena. Určena je všem zájemcům o MHP a účastníkům kurzů. Představení publikace zde,  elektronická podoba zde.


100 let

Století s Červeným křížem
Doc. Dr. Marek Jukl, Mgr. Jana Majrichová, LL.M.

Monografie Století s Červeným křížem s podtitulem 100 let Československého a Českého červeného kříže byla vydána u příležitosti 100 let od založení ČSČK. Kniha přináší nejen známé historické okolnostmi vzniku a století existence ČSČK a ČČK, ale také některá fakta či souvislosti dosud nepublikované. Představení publikace zde, elektronická podoba ke stažení zde.


Mulinen

Příručka práva ozbrojeného konfliktu pro ozbrojené síly
Frederic de Mulinen

Druhé české vydání publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže vydal ČČK spolu s MO v r.2017 pod redakcí P.Ditrichové a M.Jukla. Kniha poprvé vyšla v r.1987. Příručka je koncipována tak, aby se uživatel (typicky velitel) mohl snadno orientovat v konkrétní situaci a nalézt pro ni příslušné normy MHP. Česky vyšla v r.1991 jako oficiální manuál ČSA pro výcvik a aplikaci MHP. Nyní byla doplněna a odráží aktuální stav MHP. Elektronická podoba zde.


Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky

Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky
Vydáno podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže

Pod redakcí V. Bílkové a M. Jukla vychází 2. přepracované a aktualizované české vydání publikace přinášející odpovědi na nejčastější otázky týkající se mezinárodního humanitárního práva a úlohy Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Elektronická podoba publikace zde.


Historie Mezinárodního Červeného kříže
Mgr. Josef Švejnoha

Kniha je věnována vývoji Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce od vzniku až po současnost. Najdeme v ní fakta z činnosti a historie mezinárodních složek Červeného kříže, přehled důležitých mezinárodních jednání ve vazbě na světové historické události uplynulých patnácti dekád, pojednává i o osobnostech této ojedinělé mezinárodní organizace.
Publikace v elektronické podobě zde.


Červený kříž a Červený půlměsíc

Červený kříž a Červený půlměsíc
Mgr. Josef Švejnoha

3. aktualizované vydání. Publikace souhrnně zpracovává historii, organizační strukturu a současné hlavní úkoly mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Publikace je určena jako studijní a informativní materiál nejen pro funkcionáře a pracovníky ČČK, ale i pro jeho lektory, instruktory, mohou ji využívat učitelky - zdravotnice při práci s dětmi, sáhnou po ní jistě i členové Mládeže ČČK, mohou z ní čerpat novináři a další zájemci. Elektronická podoba zde.


Hana Benešová

Hana Benešová
Mgr. Josef Švejnoha

Publikace Vás seznámí s životem a dílem Hany Benešové, čestné předsedkyně Československého červeného kříže.


Florence Nightingalová

Florence Nightingalová
Mgr. Josef Švejnoha

Publikace Vás seznámí s životem a dílem Florence Nightingalové, zakladatelky dobrovolné ošetřovatelské péče.
Publikace v elektronické podobě zde.


Henri Dunant

Henri Dunant
Mgr. Josef Švejnoha

Publikace Vás seznámí s životem a dílem zakladatele hnutí Červeného kříže H. Dunanta.
Publikace v elektronické podobě zde.


Vzpomínka na Solferino

Vzpomínka na Solferino
Henri Dunant

Publikace, v níž zakladatel Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce vyzval k založení této organizace i k přijetí mezinárodní smlouvy chránící raněné a zdravotníky.
Publikace v elektronické podobě zde.


Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly(stručný přehled)

Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled)
Dr. Marek Jukl, Ph.D.

Vydal Úřad ČČK, 2. upravené vydání, 2005.
Přináší stručný, avšak úplný, přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich dodatkových protokolů. Je doplněna odkazy na související českou legislativu.
Textová část publikace zde


Červený kříž a Červený půlměsíc

Červený kříž a Červený půlměsíc
Mgr. Josef Švejnoha

Publikace souhrnně zpracovává historii, organizační strukturu a současné hlavní úkoly mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Publikace je určena jako studijní a informativní materiál nejen pro funkcionáře a pracovníky Českého červeného kříže, ale i pro jeho lektory, instruktory, mohou ji využívat učitelky - zdravotnice při práci s dětmi, sáhnou po ní jistě i členové Mládeže ČČK, mohou z ní čerpat novináři a další zájemci.


Diseminační manuál

Diseminační manuál
Vydáno podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže

Vydal Úřad ČČK, Praha, 2002
Upravený a doplněný materiál MVČK určený pro šiřitele (diseminátory) mezinárodního humanitárního práva a humanitárních principů; publikaci připravili V. Bílková, M. Jukl, T. Klablenová, J. Švejnoha. Obsáhlá publikace (255 s.) je manuálem, obsahuje nejen teoretické prezentace, ale i praktická cvičení. Je distribuována v kurzech šiřitelů MHP.
Elektronická podoba zde.


Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky

Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky
Přeloženo z materiálu Mezinárodního výboru Červeného kříže

Publikace přináší odpovědi na nejčastější otázky týkající se mezinárodního humanitárního práva a úlohy hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Textová část publikace zde.


80 let činnosti Českého červeného kříže: 1919 - 1999

80 let činnosti Českého červeného kříže: 1919 - 1999
Mgr. Josef Švejnoha

Publikace přináší ucelený přehled o činnosti Českého červeného kříže, ale i základní údaje o této organizaci. Ukazuje, jakými přeměnami prošel ČČK od svého vzniku.


80 let dorostu Českého červeného kříže

80 let dorostu Českého červeného kříže
JUDr. Jiří Procházka
Mgr. Josef Švejnoha

Publikace popisuje zapojení mladých lidí do hnutí ČČK od jeho vzniku až po současnost


Alice Masaryková

Alice Masaryková
Mgr. Josef Švejnoha

Publikace přináší řadu zajímavých informací o zakladatelce Československého červeného kříže - Dr. Alici Masarykové.


Zenevske umluvy

Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů

Vydal ČSČK v r. 1992. Publikace obsahuje plné znění čtyř Ženevských úmluv ze dne 12. 8. 1949 a dvou Dodatkových protokolů k těmto úmluvám z 8. 6. 1977.
Textová část publikace zde.

Text III. Dodatkového protokolu (není součástí tištěné publikace) najdete zde.