Publikace o první pomoci


Standardy_prvni_pomoci

Standardy poskytování první pomoci
Kolektiv autorů (MUDr. J. Hasík†; MUDr. P. Srnský, MUDr. J. Škola, MUDr. K. Štěpánek, MUDr. P. Totzauer Vladyková, MUDr. P. Vlk)
Vydal Úřad ČČK 2023

Úprava předchozího vydání z r. 2017. Standardy první pomoci vydává ČČK po schválení příslušnými ministerstvy jako závaznou příručku standardizovaných postupů poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků (elektronická podoba; *.pdf 360 kB).


Rehabilitace post covid

Long covid: (samo)rehabilitace po prodělání covidu-19
Vydal Úřad ČČK 2022

Příručka vydaná ve spolupráci s WHO je určena těm, kteří prodělali covid-19 a potýkají se s následky onemocnění. Tomuto stavu se říká „long covid“. V příučce najdete, jak se projevuje a co proti přetrvávajícím potížím můžete dělat - obsahuje užitečné tipy pro bezpečné cvičení, přináší návody, jak lze nepříjemné stavy provázející období po covidu-19 zmírnit (elektronická podoba *.pdf)


Základy první pomoci

Základy první pomoci
Kolektiv autorů (Mgr. E. Bernatová, J. Marková, DiS, Doc. RNDr. M. Jukl; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2022

Publikace přináší přístupně podané základy první pomoci a je určena nejen pro účastníky stejnojmenného kurzu první pomoci, ale i pro širokou veřejnost. Jde o 3. vydání, upravené dle aktuálních odborných doporučení pro první pomoc (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí
Kolektiv autorů (MUDr. J. Hornych, MUDr. V .Jukl†, Doc. RNDr. M.Jukl, Ph.D., MUDr. R. Juklová, MUDr. J. Kaufman, Doc. MUDr. H. Podstatová, DrSc.†, MUDr. J. Vlčková, Ph.D.; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2022

Učebnice pro zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti byla opět aktualizována, aby odpovídala současnému stavu poznání i legislativy, a vychází již v 9. vydání. Obsahově odpovídá kurzu, pro jehož účastníky je určena především (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


Rozumíme si

Rozumíme si, pomáháme si
OZP Akademie, z. ú., a Mgr. Eva Bernatová
Vydal Úřad ČČK 2017

Publikace je určena pro stejnojmenný kurz, jehož absolvent si osvojí základy přístupu k hendikepovaným (zrakově, sluchově, tělesně či mentálně) a k seniorům, zjistí, jak se k těmto osobám chovat, jak s nimi komunikovat a jak (nejen) jim v případě potřeby také poskytnout první pomoc a následnou péči. Je také doplněna praktickými radami a otázkami - kvízy (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu.


Základy první pomoci

Základy první pomoci
Kolektiv autorů (Mgr. E. Bernatová, J. Marková, DiS, Doc.RNDr. M. Jukl; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2017

Publikace přináší přístupně podané základy první pomoci a je určena nejen pro účastníky stejnojmenného kurzu první pomoci, ale i pro širokou veřejnost. Jde o 2. vydání, upravené dle aktuálních Standardů první pomoci - revize z r.2017. (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcíí
Kolektiv autorů (MUDr. J.Hornych, MUDr. V.Jukl† , Doc.RNDr.M.Jukl,Ph.D., MUDr. R.Juklová, MUDr. J.Kaufman, Doc. MUDr. H.Podstatová, DrSc.; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2017

Učebnice pro zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti byla opět aktualizována, aby odpovídala současnému stavu poznání i legislativy, a vychází již v 8. vydání. Obsahově odpovídá kurzu, pro jehož účastníky je určena především (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


Standardy_prvni_pomoci

Standardy poskytování první pomoci
Kolektiv autorů (MUDr. J. Hasík†; MUDr. P. Srnský, MUDr. J. Škola, MUDr. K. Štěpánek, MUDr. P. Vlk)
Vydal Úřad ČČK 2017 

Úprava předchozího vydání z r. 2012. Standardy první pomoci vydává ČČK po schválení příslušnými ministerstvy od r. 2002 jako závaznou příručku, která obsahuje standardizované postupy poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků (elektronická podoba; *.pdf 230 kB).


Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcíí
Kolektiv autorů (MUDr. Hornych, MUDr. Jukl, RNDr. Jukl, Ph.D., MUDr. Juklová, MUDr. Kaufman, Doc. MUDr. Podstatová, DrSc.; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2013

Učebnice pro zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti vychází již v 7. vydání, tentokrát podstatně obsahově i graficky přepracovaném. Obsahově odpovídá kurzu, pro jehož účastníky je určena především (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


Základní norma zdravotnických znalostí

Základní norma zdravotnických znalostí
Kolektiv autorů (Mgr. E. Bernatová, J. Marková, DiS, RNDr. M. Jukl; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2013

Publikace vychází již ve 4., tentokrát zcela přepracovaném, vydání. Obsahuje přístupně podané základy první pomoci a je určena nejen pro účastníky stejnojmenného kurzu první pomoci, ale i pro širokou veřejnost (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


Standardy_prvni_pomoci

Standardy poskytování první pomoci
Kolektiv autorů (MUDr. J. Hasík; MUDr. P. Srnský, MUDr. J. Škola, MUDr. K. Štěpánek, MUDr. P. Vlk)
Vydal Úřad ČČK 2012

2. upravené vydání základního metodického materiálu pro výuku předlékařské první pomoci. Standardy první pomoci vydává ČČK od r. 2002 po schválení příslušnými ministerstvy jako závaznou příručku, která obsahuje standardizované postupy poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků. Druhé vydání odráží změny v teorii i praxi poskytování první pomoci a má novou formální i grafickou úpravu (elektronická podoba; *.pdf 300 kB).


Kardiopulmon-resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci
MUDr. Juljo Hasík
Vydal Úřad ČČK 2008

2. vydání příručky pro potřeby školení předlékařské první pomoci vzniklé v odborné gesci katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. Zohledňuje především změny resuscitačních postupů dle nově přijatých guidelines na konferenci ILCOR a následně schválených Evropskou radou pro resuscitaci. Druhé vydání je mírně rozšířeno a má novou grafickou úpravu (náhled).


Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí
kolektiv autorů (MUDr. Hornych, MUDr. Jukl, RNDr. Jukl, Ph.D., PaedDr. Miler, Doc. MUDr. Podstatová, DrSc., Ing. Štajer, CSc., Mgr. Švejnoha)
Vydal Úřad ČČK, 2008

Již 5., přepracované, vydání publikace je určeno pro účastníky školení Zdravotníků zotavovacích akcí a škol v přírodě. Všechny kapitoly - především první pomoc, hygiena a epidemiologie a hygeinické předpisy - jsou aktualizovány, aby odpovídaly současnému poznání (náhled). Knihu je možné získat na příslušném kurzu první pomoci.


Základní norma zdravotnických znalostí

Základní norma zdravotnických znalostí
MUDr. Pavel Srnský
Vydal Úřad ČČK 2008

Publikace vychází ve 2. rozšířeném vydání. Je určena pro účastníky školení Základní normy zdravotnických znalostí včetně jejího nadstavbového modulu pro pedagogické pracovníky (náhled). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


První pomoc u dětí

První pomoc u dětí
MUDr. Pavel Srnský
Vydal Úřad ČČK, 2007

Již 3. aktualizované vydání je určeno rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Kniha přináš základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, případně jak těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý a dostatečný návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci. (elektronická podoba, *.pdf, 1,4 MB)


Dobrovolná sestra

Dobrovolná sestra
kolektiv autorů
Vydal Úřad ČČK, 2007

Dobrovolná sestra tradičně označuje zvlášť školené dobrovolné zdravotníky Červeného kříže. V případě katastrof či jiných mř. situací se podílejí na ošetřovatelské péči a první pomoci. V běžné době působí jako zdravotníci akcí pro děti, účastní se zdravotnických dozorů či dobrovolné pečovatelské služby. Nové vydání této publikace je určeno k přípravě doborovolných sester, ale i jiné kurzy ČČK vč. kvalifikačních kurzů pro nelékařská povolání. (náhled)


Život zachraňující úkony

Život zachraňující úkony
MUDr. Jan Studnička
Vydal Úřad ČČK, 2006

Jde o stručnou příručku zaměřenou na první pomoc při život ohrožujících stavech - masivní krvácení, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, šok a pneumotorax. Je zpracována dle Standardů první pomoci a doporučení ERC 2005.


Systém výuky první pomoci v ČČK

Systém výuky první pomoci v ČČK
Vydal Úřad ČČK, 2006

Publikace přináší aktualizovaný podrobný přehled norem první pomoci vyučovaných v Českém červeném kříži. Jedná se o reedici


Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí
kolektiv autorů (MUDr. Hornych, MUDr. Jukl, RNDr. Jukl, Ph.D., PaedDr. Miler, Doc. MUDr. Podstatová, DrSc., Ing. Štajer, CSc.)
Vydal Úřad ČČK, 2006

Již 4. vydání publikace je určeno pro účastníky školení Zdravotníků zotavovacích akcí. Aktualizována o nová doporučení v první pomoci i novelizace hygienických předpisů. Je možné ji získat na příslušném kurzu první pomoci.


Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci
MUDr. Juljo Hasík

Příručka pro potřeby ČČK vznikla v odborné gesci katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. Je určena všem školitelům laické první pomoci. Zohledňuje především změny resuscitačních postupů dle nově přijatých guidelines na konferenci ILCOR a následně schválených Evropskou radou pro resuscitaci.


První pomoc s AED

První pomoc s AED
Kolektiv autorů

Tato publikace je reakcí ČČK na používání automatických externích defibrilátorů (AED) v rámci první pomoci. Část týkající se základní neodkladné resuscitace metodicky vychází ze schválených Standardů první pomoci a část týkající se AED vychází z metodických doporučení Evropské rady pro resuscitaci.
Manuál je nedílnou součástí kurzů první pomoci ČČK. Není učebnicí pro samouky a nemůže nahradit výklad kvalifikovaného lektora ani praktickou část kurzu.


Děti v dopravě

Děti v dopravě
První pomoc

Kolektiv autorů

Tato publikace je reakcí ČČK na Národní strategii bezpečnosti v dopravě, kterou zpracovalo Ministerstvo dopravy české republiky. Strategie má za účel do r. 2010 snížit nehodovost a úrazovost účastníků silničního provozu na poloviční hodnoty roku 2002. Publikace bude začleněna jako výukový materiál na základních školách po celé ČR; prostřednictvím ní se budou děti učit, jak se správně mají chovat v silničním provozu, jak předcházet úrazům v dopravě a hlavně jak poskytnout první pomoc obětem dopravních neštěstí. O vznik publikace se významným dílem zasloužila společnost Toyota Motor Czech, spol. s r.o.


První pomoc u dětí

První pomoc u dětí
MUDr. Pavel Srnský

Publikace je určena rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Měla by přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, případně jak těmto stavům předejít. Současně by měla obsahovat jednoduchý a dostatečný návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci.


První pomoc do kapsy

První pomoc do kapsy
 

Praktický průvodce do každé domácnosti, na pracoviště a do škol; publikace je určena lidem všech věkových kategorií na pomoc při poskytování první pomoci v jakémkoliv závažném případě.

Formát: A6
Vydal: ČČK ve spolupráci s nakladatelstvím Perfekt


První pomoc v domácnosti

První pomoc v domácnosti
MUDr. Pavel Lebeda

Příručka se zaměřuje na každodenní prostředí, na nejčastější úrazy, náhlé poruchy zdraví a situace, které nás mohou potkat v domácnosti. Věnuje pozornost podstatným, život bezprostředně ohrožujícím stavům, kdy poskytnutí kvalitní první pomoci otvírá další možnosti pokračující intenzivní léčbě. Postupy v textu uvedené respektují Standardy první pomoci garantované Českým červeným křížem i poslední poznatky v oblasti neodkladné resuscitace.


První pomoc pro příslušníky tísňových složek

První pomoc pro příslušníky tísňových složek
MUDr. Juljo Hasík

Příručka popisující nejobvyklejší situace, se kterými jsou konfrontováni zdravotničtí záchranáři a uvádějící jednoznačná doporučení k léčbě. Vydal Úřad ČČK v roce 2004.


Příručka pro organizátory soutěží ČČK v první pomoci

Příručka pro organizátory soutěží ČČK v první pomoci
Anna Altrichterová
Bc. Lukáš Pochylý
Karel Žabka

Publikace slouží jako užitečný průvodce pořádání soutěží v rámci ČČK, klade si za cíl přiblížit a objasnit všem pořadatelům soutěží jejich průběh a nelehkou přípravu, jednotlivá práva a povinnosti všech zúčastněných. Vydal ji Úřad ČČK v roce 2004.(elektronická podoba; *.pdf 2,1 MB).


Standardy první pomoci

Standardy první pomoci
kolektiv autorů

Základní metodický materiál pro výuku předlékařské první pomoci. Standardy první pomoci vydal ČČK po schválení příslušnými ministerstvy jako závaznou příručku, která obsahuje standardizované postupy poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků. (elektronická podoba s doplňkem z r.2006; *.pdf 300 kB).


Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz
MUDr. Pavel Srnský

Publikace je určena pro účastníky školení Zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz. Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


Základní norma zdravotnických znalostí

Základní norma zdravotnických znalostí
MUDr. Pavel Srnský

Publikace je určena pro účastníky školení Základní normy zdravotnických znalostí. Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.


Příručka pro záchranné jednotky Českého červeného kříže

Příručka pro záchranné jednotky Českého červeného kříže
MUDr. Pavel Srnský
Jiří Majrich
Ludvík Šanda
Ing. Vladimír Novák, CSc.

Příručka byla původně určena pro Záchranné jednotky ČČK (dnes Humanitární jednotky ČČK). Může být používána pro školení první pomoci v jednotlivých kurzech uskutečňovaných Červeným křížem. Část věnovaná škodlivinám může být použita pro proškolení obyvatel k činnosti v případě nebezpečí v oblastech ohrožených chemickým průmyslem a jadernými elektrárnami.


Mladý zdravotník I.

Mladý zdravotník I.
MUDr. David Hoskovec
Ludvík Šanda

Publikace je určena pro žáky I. stupně základních škol - členy kroužků Mladých zdravotníků ČČK. Slouží jako pomůcka pro přípravu k získání odznaku Mladý Zdravotník I. stupně.
Publikaci je možno zakoupit na příslušném Oblastním spolku ČČK.


Mladý zdravotník II.

Mladý zdravotník II.
MUDr. David Hoskovec
Ludvík Šanda

Publikace je určena pro žáky II. stupně základních škol - členy kroužků Mladých zdravotníků ČČK. Slouží jako pomůcka pro přípravu k získání odznaku Mladý Zdravotník II. stupně.
Publikaci je možno zakoupit na příslušném Oblastním spolku ČČK.


Systém výuky první pomoci v ČČK

Systém výuky první pomoci v ČČK
připravil Mgr. Josef Švejnoha

Publikace přináší podrobný přehled norem první pomoci vyučovaných v Českém červeném kříži.


Studijní střediska ČČK

Studijní střediska ČČK
Ludvík Šanda

Brožura je určena přednášejícím na Okresních a Regionálních studijních střediscích ČČK. Kromě spousty informací k obsahovým tezím těchto akcí v ní naleznete také směrnice pro pořádání těchto akcí, řadu typů pro organizaci studijních středisek a právní předpisy pro zotavovací akce.


Zdravotnický instruktor Českého červeného kříže

Zdravotnický instruktor Českého červeného kříže
kolektiv autorů

Publikace je určena pro Zdravotnické instruktory ČČK. Je možné ji získat na instruktorském kurzu. Ti kteří instruktorský kurz absolvovali ještě před tím, než tato učebnice vyšla, si ji mohou zapůjčit nebo zakoupit na Oblastním spolku CČK.


Zdravotník Českého červeného kříže junior

Zdravotník Českého červeného kříže junior
kolektiv autorů

Norma Zdravotník ČČK - Junior je jedna z nejnovějších. V této učebnici naleznete vše, co potřebujete k absolvování tohoto kurzu první pomoci. Učebnici lze zakoupit přímo na kurzu nebo na příslušném Oblastním spolku ČČK.


Školitel Českého červeného kříže

Školitel Českého červeného kříže
kolektiv autorů

Publikace je určena pro účastníky školení "Školitel ČČK". Je možné ji získat na příslušném kurzu první pomoci.