Ostatní publikace


Maskér ČČK

Maskér Českého červeného kříže
Václav Straka

Příručka je primárně určena jako pomůcka maskérům ČČK, ale věříme, že svým tematem bude zajímavá také pro ostatní čtenářské skupiny.
V naší nové příručce naleznete podrobné návody k vytvoření různých druhů poranění, přípravu na sestavení jednotlivých situací, které slouží k vzdělávání zdravotnických pracovníků i laické veřejnosti v poskytování první pomoci. Její obsah vychází z novelizace normy vzdělávání maskérů ČČK. (náhled publikace)


Zásady vedení a řízení humanitárních jednotek ČČK

Zásady vedení a řízení humanitárních jednotek ČČK
MUDr. Josef Štorek, Ph. D.
Roland Albert

Publikace se zabývá vedením a řízením záchranných týmů při řešení následků mimořádných událostí. Klíčovým mechanismem k dosažení požadovaného efektu - v našem případě poskytnutí pomoci obětem události - je právě přísné vedení. Publikace byla vydána v rámci společného projektu Německého ČK a Českého ČK "Příprava na katastrofy" z prostředků Německého červeného kříže.


Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly
(stručný přehled)

Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled)
Dr. Marek Jukl, Ph.D.

Vydal Úřad ČČK, 2. upravené vydání, 2005.
Přináší stručný, avšak úplný, přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich dodatkových protokolů. Je doplněna odkazy na související českou legislativu.
Textová část publikace zde.


Posttraumatická intervenční péče u Humanitárních jednotek Českého červeného kříže

Posttraumatická intervenční péče u Humanitárních jednotek Českého červeného kříže
PhDr. Marie Sotolářová

Publikace navazuje naučební text "Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK" a je určena především pro vedení Humanitárních jednotek ČČK (HJ ČČK), tj. pro velitele HJ ČČK a pro velitele jejich jednotlivých družstev. Není klasickou učebnicí, ale doplňujícím výukovým textem k 5-dennímu výcvikovému kurzu pro členy týmu posttraumatické intervenční péče, kterým by vedení HJ ČČJ mělo v nejbižším období projít. Autor publikace je hlavním psychologem GŘ HZS ČR.


Postup ČČK při zajšťování nouzového stravování

Postup ČČK při zajšťování nouzového stravování
MUDr. Josef Štorek, Ph. D.
Roland Albert

V pořadí již druhá publikace, která vznikla v kooperaci s Německým červeným křížem k projektu nouzových stavů. Nouzové stravování je jedním ze základních prostředků humanitárních a záchranných misí v oblastech postižených katastrofickou událostí a vynucující si nestandardní řešení potřeb postiženého obyvatelstva.


Postup ČČK při zajšťování nouzového ubytování

Postup ČČK při zajšťování nouzového ubytování
MUDr. Josef Štorek, Ph. D.
Roland Albert

Základním prostředkem humanitárních a záchranných misí v prostorech postižených katastrofickou událostí s devastací infrastruktury postiženého místa a vynucující si nestandardní řešení potřeb postiženého obyvatelstva je nouzové ubytování.


Příručka pro krizové řízení v Českém červeném kříži

Příručka pro krizové řízení v Českém červeném kříži
MUDr. Josef Štorek
Ing. Vladimír Novák, CSc.
Ing. Pavel Štajer, CSc.

Příručka je určena pro pracovníky Úřadu ČČK, pracovníky Úřadů Oblastních spolků ČČK a velitele Záchranných jednotek ČČK (dnes Humanitární jednotky ČČK)


Lidé a válka

Lidé a válka
Publikace byla zpracována podle materiálu Mezinárodního výboru Červeného kříže.

Publikace byla vydána v rámci kampaně Mezinárodního výboru Červeného kříže nazvané "Lidé a válka".


Humanitární jednotky Českého červeného kříže

Humanitární jednotky Českého červeného kříže
MUDr. Josef Štorek, Roland Albert

Příručka je určena pro členy Humanitárních jednotek ČČK. Autoři se zabývají řízením při záchranných a humanitárních operacích.


Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK

Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK
Doc. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.

Publikace je určena především členům sociálních družstev Humanitárních jednotek ČČK.


Maskér Českého červeného kříže

Maskér Českého červeného kříže
Anna Altrichterová
Václav Straka
Ing. Pavel Štajer

Publikace slouží jako pomůcka maskérům Českého červeného kříže. Naleznete v ní postupy realistického znázorňování spousty různých poranění. Je k dispozici na každém Oblastním spolku ČČK.


Vzpomínka na Solferino

Vzpomínka na Solferino
Henri Dunant

Publikace, kterou napsal zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Publikace v elektronické podobě zde.