Publikace o bezpříspěvkovém dárcovství krve


Krev jako léčivo - Informace pro dárce krve

Krev jako léčivo - Informace pro dárce krve
MUDr. Miloš Bohoněk

Publikace se zabývá krví a jejím složením, transfúzními přípravky, odběry a zpracováním krve, autotransfúzí a krevními skupinami. Zabývá se též oceňováním bezpříspěvkových dárců krve.


40 let bezpříspěvkového dárcovství krve

40 let bezpříspěvkového dárcovství krve
JUDr. Jiří Procházka
Mgr. Josef Švejnoha

Publikace se nezabývá jen posledními 40 lety bezpříspěvkového dárcovství na území České republiky. Pojednává i o historii krevních převodů, objevu krevních skupin. Samostatná kapitola je věnována dárcovství krve v zahraničí.


Jan Janský - objevitel čtvrté krevní skupiny

Jan Janský - objevitel čtvrté krevní skupiny
Mgr. Josef Švejnoha

Touto publikací se Český červený kříž hlásí k odkazu velkého českého lékaře, vědce a humanisty, profesora Jana Janského, spoluobjevitele čtyř krevních skupin.