Nová publikace mezinárodního humanitárního práva

Nedílnou součástí aktivit Červeného kříže je šíření znalostí Ženevských úmluv i dalších norem mezinárodního humanitárního práva (MHP) jak v ozbrojených silách, tak mezi civilním obyvatelstvem – aktivně zachovávat jejich ustanovení či domáhat se svých práv může jen ten, kdotato ustanovení zná.

U příležitosti loňského 70. výročí přijetí Ženevských úmluv - základního kodexu MHP - vychází stručný průvodce základy MHP: Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva autora Marka Jukla.

162 stran knihy formátu A5 lze, jak její název napovídá, rozdělit na tři části: přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich tří dodatkových protokolů s vysvětlivkami a komentáři i odkazy na českou legislativu, dále přehled nejdůležitějších obyčejových pravidel MHP a konečně systém právních zásad, na nichž je teorie i aplikace MHP založena.

Publikaci vydal Český červený kříž ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Recenzovali ji Otakar Foltýn (Generální štáb AČR) a Petr Šereda (Vrchní státní zastupitelství Olomouc).

Kniha je určena všem zájemcům o MHP a účastníkům kurzů MHP.

Publikací v elektronické podobě si můžete zalistovat zde. Knihu lze získat na Úřadě ČČK (mhp@cervenykriz.eu).

Elektronická podoba publikace