Připravenost na katastrofy

Poskytování pomoci při katastrofách a jiných mimořádných událostech je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže zakotvených i v § 4 zákona č. 126/1992 Sb. ČČK působí rovněž jako tzv. ostatní složka IZS a poskytuje plánovanou pomoc na vyžádání. Připravenost na katastrofy patří proto mezi hlavní programy Českého červeného kříže.

Na našich stránkách se můžete seznámit s historií i současnou strukturou tohoto projektu a ovšem též s nástroji ČČK pro řešení katastrof - humanitárními jednotkami ČČK a Ústředním krizovým týmem ČČK.