Struktura Humanitární jednotky ČČK

Humanitární jednotka ČČK má (min.) 21 členů v následující struktuře dle odbornosti a vymezených hlavních úkolech:

 • velitel
  řídí činnost HJ ČČK a zajišťuje návaznost na další složky IZS
 • zdravotnická sekce
  poskytování první pomoci raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu, ošetřovatelská péče o odsunuté osoby
 • ubytovací sekce
  zabezpečení nouzového ubytování osob odsunutých z místa neštěstí
 • stravovací sekce
  zajišťování nouzového stravování osob odsunutých z místa neštěstí
 • psychosociální sekce
  poskytování potřebné sociální a psychologické pomoci, vedení registrace odsunutých osob, jejich vybavení ošacením a základními hygienickými potřebami. Spolupráce v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin
 • technická sekce
  zajišťení technického zázemí HJ ČČK (spojení, doprava, materiální vybavení, logistika a návaznost na krajské sklady, příp. na Ústřední sklad ČČK.

Pro vlastní zásah se rozkazem velitele sestavují oddíly (skupiny HJ ČČK). Složení jednotlivých zásahových skupin se flexibilně určuje výběrem z jednotlivých sekcí s ohledem na potřebu v místě nasazení (např. evakuační centrum).

Přesně specifikováno je také materiální vybavení HJ ČČK zdravotnickým materiálem, materiálem pro nouzové stravování a ubytování a pro technické vybavení HJ ČČK.