Humanitární jednotky ČČK

Humanitární jednotky ČČK jsou naším hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. Tento  systém byl po roce 2000 vybudován v úzké spolupráci s Německým červeným křížem, který má na tomto poli bohaté zkušenosti.

Při tvorbě struktury Humanitárních jednotek ČČK jsme vycházeli ze světových statistik, z nichž vyplývá, že při katastrofách velkého rozsahu nalezneme na místě neštěstí:

  • 20 % těžce zraněných
  • 40 % lehce zraněných
  • 40 % nezraněných

O těžce zraněné se postarají v rámci IZS v ČR profesionální složky. Druhosledové jednotky, tedy i  Humanitární jednotky ČČK, jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.

Humanitární jednotky jsou zřízeny při 47 Oblastních spolcích ČČK. Centrálně je zřízen Ústřední krizový tým ČČK.

Humanitární jednotka ČČK v činnosti