Ústřední krizový tým

Vedle Humanitárních jednotek ČČK byla dne 3.11.2001 zřízena Ústřední pohotovostní záchranná jednotka ČČK. Název byl od 1.9.2012 změněn na Ústřední krizový tým ČČK.

Ústřední krizový tým ČČK je zřízen, vybaven a připravován pro plnění následujících hlavních úkolů:

  • Poskytování personální humanitární pomoci ČČK na území ČR při přírodních katastrofách, velkých průmyslových haváriích a dalších nouzových stavech a krizových situacích na základě vyžádání, v případě potřeby také posilování činnosti místně příslušné HJ ČČK.
  • Poskytování psychosociální pomoci.
  • Spolupráce se složkami IZS při zajišťování výcviku, cvičení, včetně metodické pomoci.
  • ČČK je prostřednictvím ÚKT ČČK členem ENPS - Evropské sítě pro psychosociální pomoc a ESTSS – Evropské společnosti pro studie traumatického stresu.
  • Poskytování personální humanitární pomoci ČČK v zahraničí při přírodních katastrofách na základě vyžádání národní společnosti Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce postižené země.
  • Doprovod materiální humanitární pomoci ČČK do zahraničí poskytované zemím postiženým přírodní katastrofou.

Velitelem ÚKT ČČK je Ing. Richard Smejkal  Poslat email veliteli ÚKT ČČK.

Více o ÚKT ČČK na facebooku


logo ÚKT ČČK