Ústřední krizový tým

Vedle Humanitárních jednotek ČČK byla dne 3.11.2001 zřízena Ústřední pohotovostní záchranná jednotka ČČK. Název byl od 1.9.2012 změněn na Ústřední krizový tým ČČK.

Ústřední krizový tým ČČK je zřízen, vybaven a připravován pro plnění následujících hlavních úkolů:

  • koordinace sil a prostředků ČČK a jeho organizačních jednotek, popř. i jiných subjektů, a podpora jejich činnosti na místě katastrof a jiných mimořádných událostí,
  • poskytování personální humanitární pomoci ČČK na území ČR při přírodních katastrofách, velkých průmyslových haváriích a dalších nouzových stavech a krizových situacích na základě vyžádání, v případě potřeby také posilování činnosti místně příslušné HJ ČČK,
  • poskytování psychosociální pomoci,
  • spolupráce se složkami IZS při zajišťování výcviku, cvičení, včetně metodické pomoci.
  • ČČK je prostřednictvím ÚKT ČČK členem ENPS - Evropské sítě pro psychosociální pomoc a ESTSS – Evropské společnosti pro studie traumatického stresu,
  • poskytování personální humanitární pomoci ČČK v zahraničí nebo doprovod materiální pomoci ČČK,
  • operační podpora činnosti Ústředního krizového štábu ČČK.

Velitelem ÚKT ČČK je Iva Jelínková  Poslat email veliteli ÚKT ČČK.

Více o ÚKT ČČK na facebooku


logo ÚKT ČČK