Mládež Českého červeného kříže

Český červený kříž je organizací pracující s dětmi a mládeží. Členové ČČK ve věku 6-26 let tvoří Mládež ČČK (M-ČČK). Postavení Mládeže ČČK, jako součásti ČČK (tzv. zvláštní složky), upravuje Statut Mládeže ČČK. Mládež ČČK má vlastní volené orgány a její členové se podílí na činnosti ČČK, především v oblasti sociální, zdravotně preventivní a humanitární.

K nejvýznamnějším speciálním projektům patří:

Pomoc v pohybu (Help Trans)
Projekt se snaží o vzájemné sblížení postižených lidí se zdravou populací, zvláště s mládeží. Zahrnuje krátkodobé asistenční služby dobrovolníků na telefonickou objednávku, akce přispívající k integraci zdravotně postižených do společnosti a výukové semináře a přednášky.

HIV/AIDS a život nás všech
Peer projekt zaměřený na prevenci. Proškolení mladí lidé diskutují se svými vrstevníky o nemoci AIDS a tématech, které s ní souvisejí ­ partnerské vztahy, sexuálně přenosné choroby, antikoncepce či sexualita. Činnost projektu se neomezuje jenom na diskuse s mladými lidmi na školách, ale také na pořádání preventivních a osvětových akcí pro širokou veřejnost, jako jsou výstavy, koncerty, soutěže.

Děti
Projekt pro ty, kdo mají zájem pracovat s dětmi ve věku od 6 do 15 let. Projekt nabízí pravidelné schůzky skupin dětí, výlety, tábory. Pro vedoucí skupin dětí jsou pořádána setkání a semináře. Dětem poskytuje projekt zajímavé a užitečné trávení volného času a mladým lidem možnost seberealizace v práci s dětmi.

Výuka první pomoci dětí a mládeže
Ve spolupráci s Mládeží ČČK seznamuje děti a mládež s principy ochrany zdraví, záchrany života a učí je prakticky ovládat život zachraňující úkony. Výuka první pomoci probíhá formou školení a soutěží. Proškolení dobrovolníci se účastní každoročních postupových soutěží, zdravotnicky zabezpečují hromadné akce a rovněž následně školí první pomoc.

Členky Mládeže ČČK na soutěži první pomoci
Členky Mládeže ČČK na soutěži první pomoci

Kontakt: