Vedoucí představitelé Českého červeného kříže

V čele Českého červeného kříže stojí prezident. Úřad ČČK je řízen ředitelem jmenovaným prezidentem ČČK. Kontrolním orgánem je Dozorčí rada ČČK. Bližší informace naleznete na stránce věnované organizační struktuře ČČK.

Prezident Českého červeného kříže Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. Ředitel Úřadu Českého červeného kříže Mgr. Karol Čukan
Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
prezident ČČK
Mgr. Karol Čukan
ředitel Úřadu ČČK
Poslat email prezidentovi ČČK Poslat email řediteli Úřadu ČČK
viceprezident ČČK MUDr. Petr Vlk předsedkyně dozorčí rady ČČK Ing. Jaroslava Vlčková
Mgr. Jana Majrichová, LL.M.
I. viceprezidentka ČČK
MUDr. Petr Vlk
viceprezident ČČK
Ing. Jaroslava Vlčková
předsedkyně Dozorčí rady ČČK
Poslat email prvnímu viceprezidentu ČČK Poslat email druhému viceprezidentovi ČČK Poslat email předsedkyni dozorčí rady ČČK