1919 - 2019: Sto let Československého a Českého červeného kříže

Od Škody Tudor (ČSČK) ... ke ... Škodě Kodiaq (ČČK)

Dne 6. února 2019 uplynulo 100 let od založení Československého červeného kříže - přímého předchůdce současného ČČK. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval Alici Masarykovou.

Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868 [+], teprve vznik republiky Československé jako suverenního státu umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti. Těšil se proto široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády.

Více k výročí ustavení ČSČK: Úvodník Novin ČČK č.1/2019.

Připomínkou tohoto významného výročí historie Červeného kříže i československého a českého státu je například:

Máme velkou radost z toho, že naši kampaň Někdo jiný od Agentury Comtech_CAN ocenili porotci ADC Creative awards a udělili jí stříbro a bronz. Moc děkujeme! I vám, kteří nečekáte, až pomůže někdo jiný.


» Navštivte naši speciální stránku věnovanou 100. výročí: www.100letcck.cz «

Už 100 let nečekáme, až pomůže někdo jiný...

Partneři oslav 100 let:

Televize Prima logo Česká Televize logo Boogiefilms logo Kino Lucerna logo Comtech_CAN logo