Přehled prezidentů ČSČK a ČČK

Přehled prezidentů (jak jsou podle mezinárodního úzu označováni osoby stojící v čele národních společností Mezinárodního Červeného kříže) rozdělujeme na období Československého červeného kříže za tzv. unitárního státu (1919-1968) a za období československé federace (1969-1992), neboť v druhém z těchto období již v rámci ČSČK existovaly dvě samosprávné republikové organizace - česká a slovenská (vznikly v roce 1969 a zpočátku nesly název Český, resp. Slovenský, červený kříž, což nebylo z pohledu mezinárodního práva správné, od r. 1974 se proto nazývaly organizace ČSČK v ČSR, resp. SSR).

Po zániku federálních struktur ČSČK se republikové organizace ČSČK staly samostatnými národními společnostmi Červeného kříže - Českým, resp. Slovenským, červeným křížem, a pod těmito názvy byly v r. 1993 řádně uznány Mezinárodním výborem Červeného kříže v Ženevě.

Československý červený kříž

osoba v úřadu od-do název funkce
PhDr. Alice Masaryková 1919 - 1938 předsedkyně ČSČK
gen. MUDr. Vladimír Haering 1938 - 1940 předseda ČSČK/předseda ČČK
PhDr. Alice Masaryková 1940 - 1947 předsedkyně ČSČK
   gen. Jaroslav Čihák  1940 - 1944 úřadující předseda ČSČK
   gen. Alois Vicherek 1944 - 1947 úřadující předseda ČSČK
gen. Alois Vicherek 1947 - 1950 předseda ČSČK
Eduard Tůma 1952 - 1956 předseda ÚV ČSČK
MUDr. František Janouch 1956 - 1965 předseda ÚV ČSČK
Prof. MUDr. Zdeněk Štich 1965 - 1968 předseda ÚV ČSČK
plk. MUDr. Fridrich Kuchár 1968 - 1970 předseda ÚV ČSČK
MUDr. František Valiček 1970 - 1974 předseda ÚV ČSČK
Prof. MUDr. Imrich Hatiar, CSc. 1974 - 1989 předseda FV ČSČK
MUDr. Olga Králová 1989 - 1990 předsedkyně FV ČSČK
MUDr. RNDr. PhMr. Václav Burian, CSc. 1990 - 1992 prezident ČSČK

   organizace ČSČK v České (socialistické) republice

MUDr. Miloslav Hlach 1969 - 1979 předseda ČČK / předseda ČÚV ČSČK
Prof. MUDr. Vlastimil Víšek, DrSc. 1979 - 1989 předseda ČÚV ČSČK
MUDr. Zdenko Vlk, CSc. 1989 - 1993 předseda ČV ČSČK (do 5.6.1993)
     

Český červený  kříž

   
MUDr. Zdenko Vlk, CSc. 1993 - 2005 prezident ČČK (od 5.6.1993)
Doc. RNDr. Marek Jukl, Dr. od r. 2005 prezident ČČK

 

Zkratky a vysvětlivky  
ČČK Český červený kříž
ČSČK Československý červený kříž
ČÚV ČSČK Český ústřední výbor ČSČK
ČV ČSČK Český výbor ČSČK (od r. 1990)
FV ČSČK Federální výbor ČSČK
ÚV ČSČK Ústřední výbor ČSČK
úřadující předseda ČSČK funkce v období 1940-1947. Byla zavedena v exilovém ČSČK. De facto vykonával funkci předsedy.