Historie Československého červeného kříže a Českého červeného kříže

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo založeno v r. 1863 O historii ČK&ČP se dočtete v některé z našich publikací.

Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", jako třináctá národní společnost Červeného kříže na světě.

Na této stránce naleznete krátký přehled o historii Československého i Českého červeného kříže, a to od jeho vzniku až po současnost. Rozdělili jsme ji na 5 období :

 • 1868 - 1919
  vznik ČSČK a co mu předcházelo
 • 1919 - 1939
  činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami
 • 1939 - 1945
  co se dělo s ČSČK za okupace
 • 1945-1989
  aktivity ČSČK po druhé světové válce
 • 1989 - současnost
  vývoj ČSČK po sametové revoluci, vznik ČČK

Úplnější přehled o historii ČČK a ČSČK najdete v naší publikaci Století s Červeným křížem vydané v r. 2019 u příležitosti 100. výročí založení ČSČK.

Historie