Historie Československého a Českého červeného kříže

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo založeno v r. 1863, o jeho historii se dočtete v některé z našich publikací.

Historie Českého červeného kříže sahá až do roku 1868, kdy byl založen Vlastenecký pomocný spolek Červeného kříže pro Království české, jako třináctá národní společnost Červeného kříže na světě.

V menu na této stránce naleznete krátký přehled o historii Československého i Českého červeného kříže, a to od jeho vzniku až po současnost. 

Rozdělili jsme ji na 5 období:

 • 1868 - 1919
  vznik ČSČK a co mu předcházelo
 • 1919 - 1938
  ČSČK od založení po Mnichov 1938
 • 1939 - 1948
  ČSČK za okupace, v exilu a po válce
 • 1948-1989
  ČSČK mezi Únorem 1948 a Listopadem 1989
 • 1989 - současnost
  ČSČK po sametové revoluci a vznik ČČK

Dále v menu najdete přehled předsedů a prezidentů za celou existenci ČSČK a ČČK a také připomenutí oslav 100. výročí činnosti ČSČK a ČČK (1919-2019).

Úplnější přehled historie ČSČK a ČČK, z něhož tento stručný přehled vychází, najdete v naší publikaci Století s Červeným křížem vydané v r. 2019 u příležitosti 100. výročí založení ČSČK. Publikaci si v případě zájmu můžete objednat v tištěné podobě na adrese 100@cervenykriz.eu .