Stanovy Českého červeného kříže

Stanovy Českého červeného kříže upravují obecné náležitosti ČČK jako sídlo, působnost, znak, poslání a úkoly ČČK. Dále upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, organizační strukturu, osoby oprávněné jednat jménem organizačních jednotek... Je zde ošetřeno i hospodaření s majetkem ČČK a kontrola.

Zde si můžete Stanovy ČČK stáhnout

Ikona dokumentu PDF Stanovy Českého červeného kříže