Horská služba ČR

V březnu 1997 se stala Horská služba ČR kolektivním členem ČČK. V České republice působí v těchto oblastech:

  • Šumava
  • Krušné hory
  • Jizerské hory
  • Krkonoše
  • Orlické hory
  • Jeseníky
  • Beskydy

Horská služba ČR, o.p.s., vznikla dne 21.12.2004, zakladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Ředitelem společnosti je René Mašín. 

Počet stálých terénních pracovníků záchranářů byl k 31.12.2019 celkem 96 zaměstnanců. Z toho oblast Šumava - 14, oblast Krušné hory - 12, oblast Jizerské hory - 15, oblast Krkonoše - 17, oblast Orlické hory – 9, oblast Jeseníky - 16, oblast Beskydy – 13 a 1 ústřední náčelník s celorepublikovou působností. Počet administrativních pracovníků byl k 31.12.2019 celkem 7 zaměstnanců. Ředitel společnosti není v pracovně právním vztahu se společností.

Horská služba ČR, o.p.s. pro výkon obecně prospěšné společnosti spolupracuje s Horskou službou České republiky, z.s., která měla k 31.12.2019 celkem 393 dobrovolných členů a dále více než 20 Lékařů Horské služby.

Horská služba ČR o.p.s. pro výkon své činnosti využívá lidské zdroje právě ze spolku, kdy s dobrovolnými členy uzavírá nejen příkazní smlouvu, ale také ze spolku získává zaměstnance na sezónní práce, hlavně tedy pro zimní sezónu.  Horská služba ČR, o.p.s. ročně zaměstnává přes 40 sezónních zaměstnanců – terénních pracovníků záchranářů.  

Dobrovolné členy využívá především o víkendech a dále jako výpomoc při zajišťování asistenčních služeb nebo při případných pracovních neschopnostech stálých zaměstnanců. Nezastupitelnou úlohu plní rovněž při mimořádných událostech, jako hledání ztracených osob v nepřístupném terénu, při lavinových pátracích akcích nebo likvidací živelních událostí aj.

Kontaktní adresa:
HORSKÁ SLUŽBA ČR, o.p.s.
Úřad společnosti
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10

Telefon a fax:
272 658 553

Email:
reditel@hscr.cz
hspraha@hscr.cz 

Webová prezentace:
http://www.horskasluzba.cz