Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo (MHP) reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat. MHP je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným konfliktem a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj byly vyřazeny.

Šíření znalosti MHP je jedním ze stálých předmětů zájmu Národní skupiny.

Stránky věnované MHP jsou například tyto:

Další odkazy najdete v menu vlevo.

Podpis Ženevských úmluv 12.8.1949
Podpis Ženevských úmluv - základního kodexu smluvního MHP