Dokumenty vydané Národní skupinou

Zde přinášíme dokumenty, které NS MHP vydala podle dle čl. III Zásad činnosti NS MHP: