Zdravotní péče v nebezpečí - Health Care in Danger

Mezinárodní humanitární právo chrání zdravotní péči v situacích ozbrojených konfliktů - především stanoví, že každému raněnému či nemocnému - civilistovi i příslušníku ozbrojených sil - se musí dostat co nejúplnější zdravotní péče odpovídající jeho zdravotnímu stavu, a to bez jakékoli nepříznivé diskriminace. Současně zakazuje útočit na zdravotnické jednotky a zdravotnický personál, kterému nadto musí být umožněno vykonávat jeho poslání (srv. např. obyčejová pravidla č. 25 až 30, 88, 92 a 109 až 111). Bojující strany a státy jsou povinny tato pravidla nejen zachovávat, ale i jejich respektování zajistit.

Tato pravidla jsou součástí tzv. minimálního standardu humanity a platí i v ostatních situacích násilí, nedosahujících intentzity ozbrojených konfliktů.

Uvedené zásady jsou ve většině případů dodržovány i ve všech soudobých konfliktech na Zemi, jejichž počet se blíží jednomu stu - každý ošetřený bojovník či každé očkované dítě jsou důkazem respektování těchto pravidel, o jejichž znalost Červený kříž celosvětově usiluje řadou aktivit.

Přesto se stále setkáváme i s případy, kdy jsou flagrantně porušována, kdy jsou zdravotníci předmětem útoku či není civilistům k dispozici základní zdravotní péče. Nedostatky při ochraně zdravotní péče, ať již úmyslné, či zaviněné nedbalostí, postihují několik tisíc osob ročně - pacientů i zdravotníků - a další těžko stanovitelný počet trpí následně nedostatkem zdravotní péče v důsledku útoků na její poskytovatele.

Mezinárodní společenství, zastoupené vládamí zemí - signatářů Ženevských úmluv - podpořilo návrh Mezinárodního výboru ČK a ostatních složek Hnutí ČK&ČP a v rezoluci č.5 31.Mezinárodní konference ČK&ČP (Ženeva, 2011) nejen znovupotvrdilo platnost pravidel chránících zdravotní péči, vyzvalo státy k jejich naplňování, ale též poskytlo mandát projektu Zdravotní péče v nebezpečí (Health Care in Danger) vedenému Mezinárodním výborem ČK. Jeho účelem je monitorovat případy porušování MHP (tzv. incidenty proti zdravotní péči), poskytovat tato zjištění účastníkům mezinárodních konferencí a především formulovat svá doporučení státům a bojujícím stranám s cílem dosáhnout snížení počtu incidentů proti zdravotní péči a správné aplikace mezinárodněprávních norem.

Dostupnost zdravotní péče a ochrana jejích poskytovatelů stála před více než 150 let u zrodu Červeného kříže a přijetí první z Ženevských úmluv. Slovy prezidenta MVČK P.Maurera je vyžadování dodržování těchto norem nejdůležitějším dalším krokem, aby lidskost ve válce byla realitou a ne jen ideálem.