Pro ochranu zdravotníků v ČR

Ochrana zdravotníků při výkonu jejich povolání je spolu s umožněním jejich činnosti nezbytným předpokladem pro dostupnost zdravotní péče těm, kteří ji potřebují.

Zvláštní význam má zajištění ochrany v situacích ozbrojených konfliktů nebo vnitřních nepokojů. Tyto situace kladou před zdravotníka řadu otázek - co jako zdravotník smím, musím či naopak nesmím dělat, abych byl chráněn já i mí pacienti a nebylo mi v činnosti bráněno? Čeho si musím být vědom, když jsem v kontaktu s ozbrojenci nebo pořádkovými silami, jak se chovat, jak být oblečen a jak jednat? Jak to řeší mezinárodního humanitární právo (MHP)?

Události ve světě i nyní relativně blízko od naší země ukazují aktuálnost nutnosti znalostí MHP pravidel  i praktických postupů, jak se vhodně chovat při kontaktu zdravotníků a ozbrojených složek a předcházet tak rizikovým situacím, které by mohly vést k napadení zdravotníků nebo pacientů.

Zprostředkovat tyto potřebné informace personálu Zdravotnické záchranné služby se rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví na základě závazku České republiky z 33. mezinárodní konference ČK&ČP.

Ve spolupráci s Českým červeným křížem tak vznikl edukativní materiál Ochrana zdravotnických pracovníků shrnující přehledně práva i povinnosti zdravotníka dle MHP a doporučení k eliminaci rizik vyplývající z terénní praxe  a zkušeností Červeného kříže v konfliktních oblastech.

Elektronická podoba publikace

Materiál distribuuje Ministerstvo zdravotnictví jednotlivým ZZS v ČR.