Typy odběrů krve

Odběry tzv. plné krve jsou nejčastějším typem odběrů (cca 400 tis. ročně). Jde o odběr cca 450 ml krve z žíly dárce. Tento odběr trvá jen cca 5 minut. Je možné provést ročně max. 5 odběrů u muže a 4 u ženy. Plná krev se dnes většinou dále zpracovává na jednotlivé složky (červené krvinky – krevní destičky – plazmu), nebo se jen doplní protisrážlivým roztokem a podává se pacientovi (tento způsob dříve převažoval). Trvanlivost tzv. krevní konzervy je až 35 dní, uchovává se při 2-6 st.C.

Speciální typy odběrů – tzv. aferézy, jsou odběry, kdy se na zvláštním přístroji (separátoru) oddělují z krve dárce jen jednotlivé krevní složky a ostatní jsou dárci během odběru vraceny

Ze speciálních odběrů se provádí nejčastěji:

  • krevní plazma (kolem 200 tis. odběrů ročně v nemocničních zařízeních a kolem 500 tis. v plazmaferetických centrech). Plazmu lze zmraženou na -25 st.C uchovávat i po dobu 2 let.
  • krevní destičky (kolem 18 tis. odběrů ročně). Trombocytový koncentrát má dobu použitelnosti jen do 5 dnů, uchovává se "v pohybu" při teplotě cca 20 st.C.
  • červené krvinky Erytrocytový koncentrát lze uchovávat až 42 dní při stejné teplotě jako plnou krev.

Uvedené odběry trvají řádově desítky minut (45 – 100 minut) a s výjimkou odběru červených krvinek je možné je u dárce provádět častěji, než odběry plné krve, neboť ostatní složky krve se obnovují rychleji, než červené krvinky. Zatěžují poněkud více oběhový systém a je k nim třeba dalších vyšetření (EKG).

 

Odběry speciálními postupy mají u dárce následovat za předpokladu, že je k nim dárce ochoten a že dobře snáší běžné odběry plné krve. Bližší informace dárci podá transfúzní oddělení, na němž je registrován. Protože je třeba sledovat nutné intervaly mezi různými odběry, není v zájmu dárcova zdraví vhodné, aby byl registrován ve více transfúzních zařízeních.

Pro množství transfuzního přípravku získané z objemu lidské krve odpovídajícího 1 standardního odběru plné krve se užívá název transfúzní jednotka (TU). Z 1 odběru plné krve tak např. můžeme získat 1 TU plné krve, nebo 1 TU červených krvinek spolu s 1 TU plazmy. Započítávání odběrů účely oceňování BDK najdete na stránce věnované oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Daňové předpisy hodnotí jako jeden odběr jakýkoli typ odběru provedený v jeden den.

Bohužel se též do transfúzního přípravku mohou dostat původci infekčních nemocí či jiné nežádoucí látky z organizmu dárce. Je proto nezbytné, v zájmu bezpečnosti příjemce transfúzního přípravku, aby dárce na transfúzní stanici pravdivě odpověděl na všechny anamnestické otázky - proto je tak důležité právě bezplatné dárcovství krve.