Darování krve a krevní plazmy jako překážka v práci

Často se setkáváme s otázkou, jaká jsou pravidla pro uvolňování dárců krve a jejích složek ze zaměstnání. Zákoník práce i Zákon o služebním poměru respektují celospolečenský význam dárcovství krve a umožňují, aby byly odběry prováděny v pracovní době (době služby), přesněji vzato, aby dárci krve bylo poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy na cestu k odběru, odběr samotný i zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby (doby služby).

S uvolňováním dárců krve jsou někdy spojena nedorozumění a otázky – zejména jak a kdy má dárce o plánovaném odběru krve či její složky uvědomit zaměstnavatele i jaké jsou v těchto případech povinnosti zaměstnavatele vůči dárci. Kromě taktu je pro vyřešení těchto otázek nutným předpokladem znalost příslušných právních předpisů.

Právě těmto otázkám i otázkám souvisejícím (např. mají nárok na volno dárci krevní plazmy pobírající finanční náhrady?) se věnuje výkladový článek Darování krve a krevní plazmy jako překážka v práci z pohledu zákoníku práce publikovaný v časopise Práce a mzda, ročník 2018, č.2.

Obsah článku:

  • Darování krve jako překážka v práci
  • Rozsah pracovního volna
  • Bezplatné dárcovství
  • Odběry v soukromých zařízeních
  • Pracovní volno k činnosti dárce dalších biologických materiálů
  • Shrnutí

Celý článek je k dipozici zde

Děkujeme autorce a nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s, za bezplatné zpřístupnění uvedeného článku.