Chci se stát dárcem krve. Co mám udělat?

Z medicínského hlediska je vhodné začít odběrem tzv. plné krve (tj. odběr cca 450 ml krve tak, jak je dárci odebrána ze žíly). Speciální odběry jednotlivých složek krve (tj. samotné červené krvinky, krevní plazma, krevní destičky), při nichž jsou ostatní složky dárci v průběhu odběru vraceny, může dáce – v případě své ochoty a potřeby transfuzního zařízení - podstoupit, snášel-li dobře právě odběry plné krve. Je k nim často třeba i dalšího vyšetření (EKG). Možnost darovat krev má dárce prakticky v každém okresním městě.

Standardní postup při odběru krve:

  • Příchod na transfuzní stanici
  • Vyplnění dotazníku
  • Udělení informovaného souhlasu
  • Základní vyšetření
  • Vyšetření lékařem
  • Občerstvení
  • Vlastní odběr
  • Odpočinek
  • Plánované dárcovství krve
  • Pracovní volno

Bezpříspěvkové dárcovství krve

Na transfúzní oddělení přichází dárce přímo, není třeba, aby absolvoval prohlídku u svého praktického lékaře či jinde. Vše potřebné je dárci provedeno přímo v zařízení transfúzní služby.

Ikona dokumentu PDF Adresář transfúzních stanic