Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Českým červeným křížem má za cíl zvýšit společenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství krve a dárců krve samotných. ČČK již více než půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK) těmito vyznamenáními:

Krůpěj krve Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr. Předává se na transfúzní stanici.
Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů. Předává OS ČČK zpravidla přímo na trasfuzní stanici.
Průměr medailí je 27 mm.
Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
Zlatý kříž ČČK 3. třídy Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění. Průměr odznaků je 21 mm.
Zlatý kříž ČČK 2. třídy Zlatý kříž ČČK 2. třídy
Uděluje se za 120 odběrů. Předává slavnostně ČČK na celokrajském shromáždění.
Zlatý kříž ČČK 1. třídy Zlatý kříž ČČK 1. třídy
Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.
Plaketa Dar krve - dar života Plaketa ČČK Dar krve - dar života
Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění. Průměr plakety je 60 mm. Název plakety latinsky zní Donum sanguinis-donum vitae.

Pro účely oceňování bezpříspěvkových dárců krve se odběry krve a jejích složek započítají takto:

  • odběr plné krve = 1 odběr
  • odběr krevních složek, při němž nejsou odebírány červené krvinky ani krevní destičky = 1 odběr
  • odběr krevních složek, při němž jsou odebírány červené krvinky nebo krevní destičky = 1 odběr za každou TU červených krvinek nebo krevních destiček; odběr se hodnotí nejvýše jako 2 odběry
  • odběr krvetvorných buněk aferézou z periferní krve v jednom až dvou dnech = 2 odběry

 

Oceňování dárců kostní dřeně

I oceňování bezpříspěvkových dárců krvetvorných buněk má za cíl zvýšit společenskou vážnost těchto dárců a upozornit společnost na důležitost této formy dárcovství. K oceňování dárců krvetvorných buněk přistoupil ČČK v roce 60. výročí zahájení snahy o bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek, tj. v roce 2020.

Plaketa Milana Haška Plaketa Prof. MUDr. Milana Haška
Uděluje se bezpříspěvkovým dárcům krvetvorných buněk pro nepříbuzenskou transplantaci. Plaketu  předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění. Průměr plakety je 60 mm.

 

Harmonogram oceňování

  • Medaile Jana Janského: slavnostní shromáždění se konají zpravidla v závěru roku, v němž dárce dovršil příslušný počet odběrů, pokud není medaile předávána přímo na transfúzní stanici,
  • Zlaté kříže: slavnostní shromáždění se konají v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů,
  • Plaketa Dar krve - dar života: slavnostní shromáždění se koná zpravidla jednou za dva roky, zváni jsou dárci, kteří příslušný počet dovršili do konce roku předcházejícího,
  • Plaketa Milana Haška: slavnostní shromáždění se koná zpravidla jednou ročně, zváni jsou dárci, kteří krvetvorné buňky darovali v roce předcházejícím.

Termíny předání vyznamenání najdete v plánu akcí:

K předání vyznamenání jsou dárci zváni pozvánkou.

Krom zmíněných vyznamenání jsou dalšími formami ocenění BDK poděkování nebo jiném morální ocenění či pořádání společenských a jiných akcí u příležitosti dovršení určitého počtu bezpříspěvkových odběrů nebo pro bezpříspěvkové dárce krve vybrané jiným způsobem (např. losování apod.).