Na této stránce jsou zobrazeny ústřední akce Společnosti ČČK. Pro zobrazení regionálních akcí OS ČČK zatrhněte volbu Akce ČČK v krajích.

Datum od
Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
04.02.2023 04.02.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
08.02.2023 08.02.2023 On-line Seminář humanitárního práva pro novináře on-line Úřad ČČK více
(Nejen) v souvislosti s konfliktem na Ukrajině se význam znalostí humanitárního práva ukazuje jako vysoce aktuální. Navíc jsou v této oblasti často jsou prezentovány kromě objektivních zpráv také různé dezinformace. Přitom otázek je celá řada – co vlastně znamená ochrana civilistů? Kdo je vůbec civilista? Jaké je postavení zdravotníků? Které objekty jsou chráněny před útokem a jak? Jaké zbraně jsou zakázány? Jak je to s humanitární pomocí? A podobně...
Proto pro pracovníky médií, kteří o dění (nejen) na Ukrajině i podpoře České republiky informují, pořádáme krátký seminář mezinárodního humanitárního práva (MHP). Zde bychom chtěli vysvětlit, co znamená MHP, jak a kde se aplikuje, a poskytnout další zajímavé informace. Budeme také prezentovat pomoc Červeného kříže obětem války na Ukrajině. Seminář se koná 08.02.2023 09:00 - cca 11:30 h.
Přihláška: e-mailem na adresu mhp@cervenykriz.eu (do 06.02.2023 12:00)
17.02.2023 19.02.2023 Školení členů Registru rozhodčích ČČK Praha Úřad ČČK
17.03.2023 19.03.2023 Kurz Mezinárodní humanitární právo Olomouc Úřad ČČK
18.03.2023 18.03.2023 Doškolení členů Registru rozhodčích ČČK Praha Úřad ČČK
25.03.2023 01.04.2023 Kurz Zdravotnických instruktorů ČČK Praha Úřad ČČK
29.03.2023 29.03.2023 Dozorčí rada ČČK Praha Úřad ČČK
01.04.2023 01.04.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
22.04.2023 22.04.2023 Česká komora SD ČČK Praha Úřad ČČK
22.04.2023 23.04.2023 Doškolovací kurz ZI ČČK Praha Úřad ČČK
29.04.2023 29.04.2023 Moravskoslezská komora SD ČČK Olomouc Úřad ČČK
15.05.2023 15.05.2023 Slavnostní akce ke Světovému dni ČK - Senát PČR Praha Praha
20.05.2023 20.05.2023 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 1.část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022, a to především z Čech a jižní Moravy. Dárci obdrží pozvánku.
27.05.2023 27.05.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
27.05.2023 27.05.2023 Shromáždění delegátů ČČK Praha Úřad ČČK
07.06.2023 07.06.2023 Porada ředitelek a ředitelů Pověřených OS ČČK Praha Úřad ČČK
09.06.2023 09.06.2023 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 2.část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022, a to především z Čech. Dárci obdrží pozvánku.
07.09.2023 10.09.2023 Kurz Rozumíme si, pomáháme si Praha Úřad ČČK
09.09.2023 09.09.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
16.09.2023 16.09.2023 Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. Milana Haška dárcům kostní dřeně Praha Úřad ČČK
23.09.2023 23.09.2023 Školení pro předsedy OVR ČČK a řed. ÚOS ČČK - II. část Praha Úřad ČČK
04.10.2023 04.10.2023 Porada ředitelek a ředitelů Úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK
04.10.2023 04.10.2023 Porada ředitelek a ředitelů Úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK
07.10.2023 07.10.2023 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 3.část Ostrava Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022, a to především ze severní a střední Moravy. Dárci obdrží pozvánku.
11.10.2023 11.10.2023 Dozorčí rada ČČK Praha Úřad ČČK
13.10.2023 15.10.2023 Kurz Mezinárodní humanitární právo Olomouc Úřad ČČK
14.10.2023 21.10.2023 Kurz Zdravotnických instruktorů ČČK Praha Úřad ČČK
21.10.2023 21.10.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
04.11.2023 05.11.2023 Konference ČČK - workshop Praha Úřad ČČK
11.11.2023 12.11.2023 Doškolovací kurz ZI ČČK Brno Úřad ČČK
25.11.2023 25.11.2023 Slavnostní předávání plaket Dar krve - dar života Praha Úřad ČČK více
1. část předávání. Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022. Dárci obdrží pozvánku.
02.12.2023 02.12.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
06.12.2023 10.12.2023 Kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
08.12.2023 10.12.2023 Doškolovací kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
09.12.2023 09.12.2023 Slavnostní předávání plaket Dar krve - dar života Praha Úřad ČČK více
2. část předávání. Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022. Dárci obdrží pozvánku.