Na této stránce jsou zobrazeny ústřední akce Společnosti ČČK. Pro zobrazení regionálních akcí OS ČČK zatrhněte volbu Akce ČČK v krajích.

Datum od
Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
07.06.2023 07.06.2023 Porada ředitelek a ředitelů Pověřených OS ČČK Praha Úřad ČČK
09.06.2023 09.06.2023 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 2.část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022, a to především z Čech. Dárci obdrží pozvánku.
23.06.2023 25.06.2023 Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků Opava OS ČČK Opava více
Republikového kola soutěže mladých zdravotníků se účastní vítězná družstva zájmových kroužků z jednotlivých regionálních kol. Soutěž má dvě kategorie - žáci I. stupně a žáci II. stupně školní docházky. Na soutěžních stanovištích ošetřují realisticky znázorněné zranění, s nimiž se mohou setkat v běžném životě.
24.06.2023 24.06.2023 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 3.část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022, a to především z Čech. Dárci obdrží pozvánku.
07.09.2023 10.09.2023 Kurz Rozumíme si, pomáháme si Praha Úřad ČČK
09.09.2023 09.09.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
16.09.2023 16.09.2023 Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. Milana Haška dárcům kostní dřeně Praha Úřad ČČK
23.09.2023 23.09.2023 Školení pro předsedy OVR ČČK a řed. ÚOS ČČK - II. část Praha Úřad ČČK
04.10.2023 04.10.2023 Porada ředitelek a ředitelů Úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK
04.10.2023 04.10.2023 Porada ředitelek a ředitelů Úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK
07.10.2023 07.10.2023 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 4.část Ostrava Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022, a to především ze severní a střední Moravy. Dárci obdrží pozvánku.
11.10.2023 11.10.2023 Dozorčí rada ČČK Praha Úřad ČČK
13.10.2023 15.10.2023 Kurz Mezinárodní humanitární právo Olomouc Úřad ČČK více
Kurs v rozsahu 25 hodin je určen pedagogickým pracovníkům (zejm. učitelům základních a středních škol v rámci DVPP) a ostatním zájemcům z řad zdravotníků, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, HZS ČR, veřejnosti, žurnalistů, HZS, ČČK a dalším.
14.10.2023 21.10.2023 Kurz Zdravotnických instruktorů ČČK Praha Úřad ČČK
14.10.2023 15.10.2023 Kurz Základy psychosociální podpory Praha Úřad ČČK
21.10.2023 21.10.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
04.11.2023 05.11.2023 Konference ČČK - workshop Praha Úřad ČČK
11.11.2023 12.11.2023 Doškolovací kurz ZI ČČK Brno Úřad ČČK
25.11.2023 25.11.2023 Slavnostní předávání plaket Dar krve - dar života Praha Úřad ČČK více
1. část předávání. Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022. Dárci obdrží pozvánku.
02.12.2023 02.12.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
06.12.2023 10.12.2023 Kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
08.12.2023 10.12.2023 Doškolovací kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
09.12.2023 09.12.2023 Slavnostní předávání plaket Dar krve - dar života Praha Úřad ČČK více
2. část předávání. Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022. Dárci obdrží pozvánku.