Pátrací služba ČČK

Jednou z činností, jejíž prostřednictvím přicházejí občané do kontaktu s Českým červeným křížem, je tzv. pátrací činnost, kterou provádí Referát pátrací služby Úřadu ČČK. Legální oprávnění této činnosti zaměřené na ochranu a pomoc osobám postiženým ozbrojenými konflikty je zakotveno v 36 článcích Ženevských konvencí a v Dodatkových protokolech z r. 1977. Pátrací činnost velice úzce souvisí se vznikem hnutí Červeného kříže spojeného s myšlenkou odstranění nebo zmírnění fyzického utrpení. Pátrací služba rozvíjí tuto původní myšlenku s cílem odstranit psychické strádání lidí, kteří v důsledku válečných událostí, nebo za jiných závažných okolností, ztratili spojení se svými nejbližšími.

Pátrací služba ČČK provádí především tyto činnosti:

 • pátrání po osobách, se kterými bylo přerušeno spojení v důsledku válečných událostí, vnitřních konfliktů nebo přírodní katastrofy
 • pátrání po místě pobytu blízkých příbuzných, s nimiž byl přerušen kontakt ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů
 • zprostředkování korespondence mezi členy rozdělených rodin v případě, že v oblasti konfliktu nefungují běžné komunikační prostředky
 • získání potvrzení o době zajetí a pobytu v koncentračních táborech a na nucených pracích potřebné k uplatnění různých nároků
 • pátrání po hrobech vojáků padlých ve válečných konfliktech.

Při své činnosti pátrací služba spolupracuje s:

 • národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce na celém světě, podle udání země pobytu hledané osoby
 • Mezinárodní pátrací službou v Arolsenu v SRN, kde jsou uloženy téměř veškeré dochované dokumenty související s perzekucí za 2.světové války
 • Ústřední agenturou pro pátrání a ochranu, která je součástí Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě
 • centrální evidencí obyvatel, státními archivy a místními úřady, při nejrůznějším pátrání na našem území.


Video o Pátrací službě Červeného kříže

Pátrací služba ČČK nemůže:

 • sdělit adresu hledané osoby bez jejího souhlasu
 • zahájit pátrání bez poskytnutí dostatečných údajů o hledané osobě (nezbytně nutné jsou alespoň tyto základní údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, poslední známá adresa v zemi pátrání a datum přerušení spojení)
 • provádět pátrání týkající se právních záležitostí (dědictví, restituce, neplacení výživného, určení otcovství, doručení soudních rozhodnutí apod.)
 • pomáhat při uplatňování nároků na výživné nebo jiných požadavků právního charakteru
 • zaručit kladný výsledek pátrání
 • provádět pátrání v rámci genealogických zájmů žadatele.

Pátrací služba ČČK si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí  o relevanci předložené žádosti o pátrání. 

O bližší informace si můžete napsat na adresu Pátrací služby ČČK.