Plaketa ČČK „Za záchranu života“

Toto morální ocenění je udělováno Výkonnou radou ČČK od r. 1983 za projev osobní statečnosti a rozhodnosti vyjádřené účinným zásahem vedoucím k poskytnutí první pomoci spoluobčanům bezprostředně ohroženým na životě.

Ocenění je předáváno na slavnostním shromáždění v Praze jednou ročně.

Plaketa je udělována za skutky splňující následující kriteria:

  • poskytnutí první pomoci, která prokazatelně vedla k záchraně života,
  • vyproštění ohrožených osob, pokud při něm došlo k ohrožení života zachránce (tj. při závalu, při havárii, při požáru, či v dalších případech, kdy může při vyprošťování dojít k ohrožení života),
  • poskytnutí osobní pomoci při tonutí (skok do vody a vytažení z vody), při riziku zmrznutí, apod., nebo
  • v případech zasluhujících zvláštní pozornost, které mohou být postaveny na roveň život zachraňujících úkonů.

Součástí návrhu musí být vyjádření lékaře, nebo zdravotnického zařízení, které poskytlo první odbornou pomoc. Z tohoto vyjádření musí být patrné, že poskytnutá pomoc prokazatelně vedla k záchraně života.

K ocenění může být navržen každý občan.

Návrhy Výkonné radě ČČK předkládají:

  • oblastní spolky ČČK
  • Úřad ČČK
  • další organizace, instituce nebo jednotlivci.