Instruktážní videa »Když jde o život«

Ve spolupráci s FTV Prima vznikla za odborné garance ČČK následující instruktážní videa zaměřená na první pomoc v deseti život nebo zdraví ohrožujících situacích. Klikněte a prohlédněte si je!

Bezvědomí

Resuscitace

Masivní krvácení

Cizí těleso v dýchacích cestách

Cévní mozková příhoda

Infarkt

Epileptický záchvat

Klíště

Popáleniny

Cukrovka

Podrobněji se o první pomocí můžete dozvědět z našich publikací (pro dospělé nebo pro děti) a potřebné dovednosti a znalosti můžete získat v některém z našich kurzů.