Výuka první pomoci dospělých

V rámci výuky první pomoci dospělých organizuje Český červený kříž řadu typů kurzů a školení.

Kurzy pořádané Oblastními spolky ČČK

Školení v různých normách znalostí první pomoci pořádají  Oblastní spolky ČČK. Informace o termínech, cenách a nabídce kurzů najdete v přehledu kurzů nebo je získáte na Oblastním spolku ČČK ve Vašem regionu (kontakt si najděte v adresáři).

Kromě uvedených norem první pomoci uskutečňují některé OS ČČK též akreditované kvalifikační kurzy, a to Sanitář  (Olomouc, Kutná Hora), Pečovatel osob vyššího věku (Liberec) a Pečovatel nezdravotnických zařízení  (Nymburk).

Oblastní spolky pořádají též kurzy užití AED.

 

Kurzy pořádané Úřadem ČČK

Školení zdravotnických instruktorů ČČK
Zdravotnický instruktor Českého červeného kříže je oprávněn školit veškeré ostatní normy první pomoci v ČČK. Chcete-li se stát zdravotnickým instruktorem, musíte úspěšně absolvovat základní kurz zdravotnického instruktora. Školeni mohou absolvovat pouze členové ČČK. Dalšími podmínkami jsou absolvování min. 40 hodinové normy znalostí první pomoci a dosažení věku 18 let.

Doškolování zdravotnických instruktorů ČČK
Platnost průkazu instruktora ČČK je 5 let. Aby byla zachována odborná úroveň aktivních instruktorů, jsou každoročně pořádány doškolovací kurzy. Zde se instruktoři dozví o novinkách v poskytování první pomoci.

Maskérské kurzy
Taktéž každoročně jsou Českým červeným křížem pořádány maskérské kurzy. Zde se účastníci naučí realisticky znázorňovat nejrůznější poranění (např. zlomeniny, tepenné krvácení atd.). Absolventi kurzu získají průkaz maskéra ČČK. Jejich dovednosti jsou pak využívány např. na soutěžích v poskytování první pomoci.