Světový den první pomoci

Světový (dříve "Evropský") den první pomoci se od roku 2000 koná vždy druhou sobotu v září. Vyhlašuje jej každoročně Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce. Do této akce propagující důležitost znalosti první pomoci se zapojuje cca 170 národních společností ČK a ČP ve světě.

V České republice se akce většinou konají na hlavních náměstích převážně krajských a okresních měst po celém území republiky, v řadě případů také na sportovních hřištích a jiných veřejných prostranstvích.

Již tradičně jej organizují oblastní spolky ČČK ve spolupráci s dalšími partnery (Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči, Policie ČR, Městská policie, Vodní záchranná služba ČČK, Sdružení záchranných brigád kynologů, Horská služba aj.).

Vždy se jedná o ukázky poskytování první pomoci pro širokou veřejnost (děti, mládež, dospělí občané) na namaskovaných poraněních, dále o soutěže pro děti, možnost vyzkoušet si s instruktorem kardiopulmonální resuscitaci na resuscitačních fantomech, měření krevního tlaku, ale také ukázky vystoupení kynologů se záchranářskými psy, ukázky moderní hasičské techniky, vybavení zdravotnické záchranné služby, ukázky obvazové techniky, maskování poranění apod.

Všechny OS ČČK pořádají celoročně pro veřejnost kurzy první pomoci různého rozsahu pro širokou veřejnost. Naučíte se pomoci druhému v nouzi?

V některých městech bývá Světový den spojeny s Evropskou kampaní Červeného kříže ROAD SAFETY, tedy s osvětou zaměřenou především na dětskou úrazovost v silniční dopravě. Jedná se o celoevropský projekt, od r.2005 řízený Britským ČK.