10.09.2022 - Světový den první pomoci

Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci. Má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout první pomoc může – v prvních minutách – rozhodnout o životě a smrti člověka.

 Mottem letošního Světového dne je Uč se první pomoc po celý život:

  • první pomoc se můžete naučit bez ohledu na svůj věk kdykoli – ať již v dětství, mládí, dospělosti či seniorském věku,
  • znalosti a dovednosti první pomoci je celoživotně potřeba osvěžovat a upevňovat.

Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce je největším školitelem první pomoci na světě – prostřednictvím svých 192 národních společností ročně předá dovednost první pomoci více než 20 milionům lidí celého světa.

Výuka první pomoci dětí je po desítky let tradičním programem Českého červený kříže. Začíná již ve školách a organizacích pracujících s dětmi a mládeží a pokračuje do dospělého věku – ať již základními kurzy, výukou první pomoci zaměstnanců či kurzy pro zdravotníky na zotavovacích akcích nebo přípravu zdravotnických povolání. Vydáváme řadu studijních opor pro děti i pro dospělé a mobilní aplikaci První pomoc s edukativní i „ostrou“ částí. Našimi kurzy projde na 50 tisíc lidí ročně. Jsou otevřeny všem.

I letos u příležitosti Světového dne pořádají naše oblastní spolky pro veřejnost ukázky poskytování první pomoci, kde si každý pod vedením zkušených instruktorů může poskytování první pomoci zkusit a získat informace o kurzech první pomoci.

Uměli byste i Vy první pomoc poskytnout? 

Tisková zpráva ČČK z 05.09.2022