Ochrana znaku Červeného kříže a dalších rozeznávacích znaků

Červený kříž a další znaky Ženevských úmluv
Červený kříž a znaky s ním rovnocenné: Červený půlměsíc, Červený lev a slunce a Červený krystal

Symbol Červeného kříže na bílém poli je jedním z nejstarších mezinárodních rozeznávacích znaků. Mezinárodním společenstvím byl zaveden ustavující konferencí Červeného kříže v Ženevě v r. 1863 a Ženevskou úmluvou o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků polních armád přijatou v roce následujícím.

Červený kříž je v povědomí veřejnosti zapsán jako symbol související s první pomocí či obecně se vším zdravotnickým, avšak málokdo ví, že tomu tak zcela není, že není dovoleno používat tento znak libovolně – ať již na všech zdravotnických zařízeních, lékárnách, místech první pomoci, upomínkových předmětech, komerčních produktech či v reklamě atd.

Ochranná hodnota znaku Červeného kříže se v myslích lidí vytváří již v době mírové. Nesprávné užití znaku, byť neúmyslné, může vážně ohrozit zdraví či životy, neboť podlomí důvěru druhé strany v povahu objektů rozeznávacím znakem označených. Proto je používání uvedených rozeznávacích znaků přísně limitováno. A proto je třeba i v době mírové důsledně dbát, aby nedocházelo k jejich zneužívání.

Národní skupina za účelem zvýšení informovanosti o pravidlech pro používání znaku Červeného kříže a dalších mezinárodních rozeznávacích znaků vydala dokument Znak Červeného kříže, jeho ochrana a užívání, který popisuje správné užívání znaku Červeného kříže a znaků s ním rovnocenných.

Je určen pro resorty zastoupené na Národní skupině, pro veřejnou správu, Český červený kříž a další zájemce a samozřejmě i pro širokou veřejnost

Dozvíme se v něm, kdo a kdy může znak ČK oprávněně užívat, i to, že regulovány jsou též symboly tento znak jen napodobující. Dokument byl Národní skupinou poprve vydán v r.2013, jeho novou obsáhle aktualizovanou verzi  vydala Národní skupina na svém zasedání dne 19.06.2018.

Znak Červeného kříže, jeho ochrana a užívání

Stáhněte si jej a šiřte dále!

Český červený kříž dále vydal v roce 2022 stručného průvodce užíváním a ochranou znaku Červeného kříže:

Znaky Červeného kříže a Červeného půlměsíce