Český červený kříž

Český červený kříž v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:

Kontakt: mhp@cervenykriz.eu


Zrozen z utrpení tisíců na bojišti u Solferina, Červený kříž šíří  mezinárodní humanitární právo a usiluje o jeho respektování.