Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:

  • zajišťuje přístup České republiky k mezinárodním úmluvám z oblasti mezinárodního humanitárního práva, pokud náležejí do jeho kompetence;
  • zajišťuje implementaci úmluv mezinárodního humanitárního práva v rámci své kompetence, tj. především v oblasti trestního práva hmotného (skutkové podstaty trestných činů odpovídajících genocidě, zločinům proti lidskosti, válečným zločinům a zločinu agrese) a procesního (zejména pokud jde o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních);
  • působí (v oblasti právní pomoci v užším smyslu a předávání trestního řízení společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím) jako ústřední orgán České republiky pro mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, včetně spolupráce s ad hoc tribunály RB OSN a s Mezinárodním trestním soudem;
  • šíří znalost mezinárodního humanitárního práva v rámci české justice;
  • od února 2012 působí jako člen Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (již dříve se zapojovalo do činnosti předchůdce Národní skupiny).