Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro oblasti umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Ministerstvo kultury v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:

  • plní úkoly vyplývající z naplňování Úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu (Haag 1954) a jejích dvou protokolů z let 1954 a 1999;
  • zajišťuje všeobecnou ochranu kulturních statků během ozbrojeného konfliktu a nominuje statky na seznam kulturních statků pod zesílenou ochranou Úmluvy 1954 a jejích protokolů;
  • plní úkoly, které vyplývají z působení ve Výboru na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu ;
  • zajišťuje označení statků chráněných Úmluvou 1954 a jejích protokolů;
  • zajišťuje obecnou informovanost o ochraně statků během válečného konfliktu;
  • je součástí Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.