Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí je do aktivit v oblasti mezinárodního humanitárního práva zapojeno v případech, kde se jedná o výrazné přesahy do problematiky životního prostředí, zejména v následujících oblastech:

  •  rizika a katastrofy,
  •  environmentální škody,
  •  změna klimatu,
  •  ochrana biodiverzity.