Členové Národní skupiny

V současnosti jsou členy Národní skupiny pro implementaci MHP:

  •  Ministerstvo zahraničních věcí (zakládající člen)
  •  Ministerstvo obrany (zakládající člen)
  •  Český červený kříž (zakládající člen)
  •  Ministerstvo spravedlnosti
  •  Ministerstvo vnitra
  •  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  •  Ministerstvo zdravotnictví
  •  Ministerstvo kultury
  •  Ministerstvo životního prostředí
  •  Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Prostřednictvím menu nalevo zjistíte, jaká je působnost a aktivity konkrétního člena.

Současná Národní skupina pro implementaci MHP představuje institucionalizaci téměř desetiletí působící pracovní skupiny při mezinárodněprávním odboru MZV ČR, na jejíž práci se krom zakládajících členů Národní skupiny podílely též resorty spravedlnosti, vnitra, školství mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a kultury, a navazuje na její činnost.


Vyhlášení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek
ve Sbírce zákonů