Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:

  • zajišťuje přístup České republiky k mezinárodním úmluvám z oblasti mezinárodního humanitárního práva, pokud náležejí do jeho kompetence;
  • zajišťuje implementaci úmluv mezinárodního humanitárního práva v rámci své kompetence, tj. tj. například v souvislosti s otázkami migrace a uprchlictví, zajišťování vnitřní bezpečnosti a potírání trestné činnosti nebo krizového řízení a ochrany obyvatelstva;
  • koordinuje činnost Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, respektive integrovaného záchranného systému;
  • šíří znalost mezinárodního humanitárního práva v rámci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru;
  • od února 2012 působí jako člen Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (již dříve se zapojovalo do činnosti předchůdce Národní skupiny).