Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT se zaměřuje v rámci své působnosti na vzdělávací aktivity a zpracování metodických materiálů pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (MHP) s cílem začlenění MHP do rámcových vzdělávacích programů a do výuky.

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v rámci výchovy k MHP a jeho uplatňování v procesu výchovy a vzdělávání ve školách v ČR v uplynulém období MŠMT uskutečnilo: