Mezinárodní trestní soudnictví

Mezinárodní trestní soudnictví je důležitým prvkem podpory šíření respektu práva lidských práv a humanitárního práva, vlády práva a principu dobrého vládnutí.

Pro ČR je zaměření na mezinárodní trestní soudnictví logickou a přirozenou volbou. Na území ČR totiž v minulosti došlo k masovému páchání zločinů podle mezinárodního práva, český odborník JUDr. Bohuslav Ečer se výrazným způsobem zapsal do procesů před Norimberským tribunálem a ČR byla prvním státem v Radě bezpečnosti, který kvalifikoval události ve Rwandě v roce 1994 jako genocidu.

ČR je smluvní stranou Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a aktivně podporuje i další mezinárodní trestní tribunály. V současnosti u mezinárodních trestních soudů působí dva čeští soudci, a to Robert Fremr u Mezinárodního trestního soudu a Ivana Hrdličková u Zvláštního tribunálu pro Libanon.

Pracovní skupina pro mezinárodní trestní soudnictví v rámci Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva připravila v roce 2014 materiál Mezinárodní trestní soudnictví a Česká republika, jehož cílem je především informovat o existenci mezinárodních trestních soudů, o vztahu ČR k nim a o právním rámci spolupráce českých orgánů s mezinárodními trestními soudy.

 

-rk-