Mezinárodní trestní soudnictví

Mezinárodní trestní soudnictví je důležitým prvkem podpory šíření respektu práva lidských práv a humanitárního práva, vlády práva a principu dobrého vládnutí.

Pro ČR je zaměření na mezinárodní trestní soudnictví logickou a přirozenou volbou. Na území ČR totiž v minulosti došlo k masovému páchání zločinů podle mezinárodního práva, český odborník JUDr. Bohuslav Ečer se výrazným způsobem zapsal do procesů před Norimberským tribunálem a ČR byla prvním státem v Radě bezpečnosti, který kvalifikoval události ve Rwandě v roce 1994 jako genocidu.

ČR je smluvní stranou Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a aktivně podporuje i další mezinárodní trestní tribunály. U novodobých mezinárodních trestních soudů působili a působí v roli soudců i soudci čeští, a to Ivana Janů u Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Robert Fremr u Mezinárodního tribunálu pro Rwandu a u Mezinárodního trestního soudu a Ivana Hrdličková u Zvláštního tribunálu pro Libanon.

Dokumenty: