Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Mezinárodní federace společností ČK a ČP (dále jen Federace) je federací národních společností uznaných Mezinárodním výborem ČK. Federace na základě principů hnutí propaguje a šíří humanitární aktivity jejích členských Národních společností. Byla založena v roce 1919.

Federace koordinuje a řídí akce humanitární pomoci:

  • obětem přírodních i technologických katastrof
  • uprchlíkům
  • lidem v oblastech postižených zdravotními riziky (např. různé epidemie apod.)

Federace na mezinárodní úrovni jedná jako oficiální zástupce svých členských národních společností. Propaguje spolupráci mezi národními společnostmi a pracuje na posílení jejich schopností v oblasti připravenosti na katastrofy a v oblasti sociálních a zdravotních programů.

Členem Federace více než 190 národních společností. Jejím sídlem je Ženeva.

Personál Federace pochází z různých zemí a tvoří jej 350 lidí v Ženevě a 2.150 pracovníků delegací ve světě, kteří spolupracují s místními národními společnostmi.

Kontakty (adresu, telefon, zaslání zprávy) na Mezinárodní federaci ČK&ČP naleznete na této stránce.

Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce