Dětská odborná léčebna Charlotty G. Masarykové, Bukovany

Léčebna byla založena r. 1931 Československým červeným křížem. Dnes je poskytovatelem zdravotní péče zřizovaným Českým červeným křížem. Léčebna se nachází v ekologicky nezávadné oblasti na rozhraní Jižních a Středních Čech v mikroklimatu Orlické přehrady.

Zařízení je umístěno v objektu bukovanského zámku, jehož součástí je zámecký park, rybníky a zahrada. s ovocným sadem. Kapacita léčebny je 80 lůžek pro děti od 1 do 18 let.

Odborná lékařská péče je zaměřena na léčbu horních cest dýchacích, alergií,kožních nemocí a poruch výživy. Jsou zde též zabezpečovány doléčovací a rekonvalescenční pobyty. Léčebna zajišťuje také pobyty dětí s doprovodem. Součástí péče v léčebně je předškolní výchova dětí a školní výuka, včetně výuky cizích jazyků. Vzhledem k individuálnímu přístupu učitelů dochází u většiny dětí ke zlepšení studijních výsledků.

Náklady na léčbu jsou plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění. Doporučené délka pobytu je 6 až 8 týdnů. Individuální délku pobytu určuje primář léčebny podle skutečného zdravotního stavu dítěte. V letních měsících je léčba doplňována krátkodobými pobyty ve vlastním chatovém táboře na březích Orlické přehrady.

V únoru 2012 získala léčebna akreditaci Spojené akreditační komise. Poslední reakreditace byla úspěšně obhájena v únoru 2018. Proces akreditace potvrzuje poskytování odborných činností se zárukou kvality lékařské péče, léčebných a ošetřovatelských postupů, ubytování, stravování, technického vybavení, bezpečnosti a dalšího rozvoje a řadí tak léčebnu mezi špičkové poskytovatele tohoto druhu zdravotní péče v ČR . Z celkem 260 odborných léčeben v ČR má tuto akreditaci pouze  13 poskytovatelů .

Více o léčebně a aktuální informace najdete na stránkách: www.lecebnabukovany.cz

Adresa: Dětská odborná léčebna Bukovany
262 72 Březnice
Telefon: 318 695 261-3
Fax: 318 695 263
Email: lecebna@lecebnabukovany.cz