Humanitární pomoc ČČK v ČR

Český červený kříž poskytuje humanitární pomoci při katastrofách v ČR. Pomineme-li události regionálního charakteru, pak nejvýznamnějšími pomocemi byly projekty pomoci po rozsáhlých povodních v letech 1997 a 2002.

Krom lokálních mř. událostí poskytoval ČČK pomoc dále např. v případech

Vedle centrálně uskutečňovaných projektů se do pomoci zapojují i Humanitární jednotky Oblastních spolků ČČK.

K financování projektů humanitárních pomocí využívá ČČK prostředků Fondu Humanity ČČK.