Humanitární pomoci

Poskytování humanitární pomoci při katastrofách, válkách a jiných mimořádných situacích provádí každá národní společnost ČK (ČP).

I Český červený kříž se proto na poskytování pomoci v těchto situacích soustavně připravuje (viz projekt Připravenost na katastrofy).

Primárně se národní společnosti soustřeďují na pomoc na území vlastního státu, v případě potřeby také podporují mezinárodní pomoc organizovanou Mezinárodním Červeným křížem.

Dále na této stránce naleznete významné pomoci poskytované ČČK v rámci ČR a dále přehled účasti ČČK na zahraničních pomocích.

DPS zbudovaný ČČK v Mikulovicích / jeden z tzv. rostoucích povodňových domků ČČK rodinám bez domova

DPS zbudovaný ČČK v Mikulovicích / jeden z tzv. rostoucích povodňových domků ČČK rodinám bez domova